รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-02543
ชื่อวิทยาศาสตร์

Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.

ชื่อไทย
แคฝรั่ง
ชื่อวงศ์
FABACEAE
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-02543-00001 18.74999325 98.92800659 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ Edit Delete
RPRP-02543-00002 18.74934239 98.92006236 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้