รายละเอียดพรรณไม้ : RPRP-02546


ชื่อวิทยาศาสตร์

Glochidion littorale Blume

สกุล

Glochidion J.R.Forst. & G.Forst.

สปีชีส์

littorale

Variety

-

Sub Variety

-

Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม

Bradleia littorea (Blume) Steud.

Diasperus litoralis (Blume) Kuntze

Glochidion littorale var. caudatum Airy Shaw

Glochidion littorale var. culminicola Airy Shaw

Phyllanthus littoralis (Blume) Müll.Arg.

ชื่อไทย
มันปู
ชื่อท้องถิ่น
นกนอนทะเล (นราธิวาส)
ชื่อสามัญ
-
ชื่อวงศ์
PHYLLANTHACEAE
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น  มันปูเป็นยืนต้นขนาดใหญ่ กางออกเป็นพุ่ม มีความสูงต้นประมาณ 15 ม. ปลายกิ่งห้อยลง

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับสองข้างของกิ่ง ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม โคนใบมนกว้าง 3.5-5.0 ซม. ใบยาว 7-14 ซม. แผ่นใบรูปรี ถึงรูปไข่กลับ ยาว 5-10 ซม. กว้าง 4-5.5.0 ซม. ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบ 5-7 คู่ ก้านใบสั้น คือมีความยาวประมาณ 3-5 มม. หน้าใบมีสีเขียวอ่อนกว่าหลังใบ ใบอ่อนและก้านอ่อนมีสีแดงหรือสีม่วงอมแดง เมื่อใบแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 

ดอก ดอกเป็นดอกช่อ ดอกช่อขนาดเล็กมีสีเขียวอ่อน แยกเพศอยู่ต้นเดียวกัน ออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ กลีบเลี้ยงมี 6 กลีบ ไม่มีกลีบดอก 

ผล  ผล แก่สีชมพูถึงแดง มีลักษณะกลมแป้น สูง 1.2-1.5 ซม. กว้าง 1.5-2.0 ซม. ภายในผลมี 10-12 พู ผลจะแตกเมื่อแห้ง มี 10-12 เมล็ด

เมล็ด เมล็ดมีขนาดเล็ก ค่อนข้างกลม มีเยื่อสีแดงหุ้ม ติดที่ปลายของแกนผล 

สภาพนิเวศ
กลางแจ้ง
สภาพนิเวศวิทยา

พบมันปูขึ้นในป่าน้ำกร่อย และบริเวณชายป่าพรุ ในการปลูกมันปูเป็นพืชธรรมชาติที่พบได้ในป่าดิบ ที่ราบแถบเชิงเขา มีชาวบ้านนำมาปลูกบริเวณสวนใกล้บ้าน 
 

ถิ่นกำเนิด

เอเชียเขตร้อน-เขตอบอุ่น

การกระจายพันธุ์

ตอนใต้ของอินเดีย ศรีลังกา ไทย กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

การปลูกและการขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การตอนกิ่งก้านและแยกหน่ออ่อนจากต้นแม่

ระยะเวลาการติดดอก
มีนาคม-ตุลาคม
ระยะเวลาการติดผล
-
ประเภทการใช้ประโยชน์
อาหาร,สมุนไพร

-ประโยชน์ทางสมุนไพร รากและลำต้น มีสรรพคุณแก้ร้อนใน เป็นยาบำรุง 

-ประโยชน์ทางด้านอาหาร ชาวใต้นิยมใช้เป็นผักสดกินกับน้ำพริก หรือใช้เป็นเครื่องเคียงแกงเผ็ดและขนมจีน ส่วนที่นำมาใช้ คือ ใบและยอดอ่อน

หมายเหตุ

-

แหล่งอ้างอิง

งานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม ผ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่. 2549. “มันปู.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://natres.psu.ac.th/radio/radio_article/radio48-49/48-490027.htm (20 พฤษภาคม 2560)

The Plant List. 2013. “Glochidion littorale Blume. ” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-90554 (20 พฤษภาคม 2560)

The Royal Botanic Gardens, Kew science. “Glochidion J.R.Forst. & G.Forst.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:328249-2 (20 พฤษภาคม 2560)

แหล่งอ้างอิงการจำแนก

-

แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์

-

สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้