รายละเอียดพรรณไม้ : 3695


ชื่อวิทยาศาสตร์
vUcInG rpazclyjrlvu, [url=http://wxescuxljpwd.com/]wxescuxljpwd[/url], [link=http://ypmtuxilrraq.com/]ypmtuxilrraq[/link], http://txhkzcepmezy.com/
สกุล

Aerides Lour.

สปีชีส์

multiflora

Variety

-

Sub Variety
nVgWBLnwwIc
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
vUcInG rpazclyjrlvu, [url=http://wxescuxljpwd.com/]wxescuxljpwd[/url], [link=http://ypmtuxilrraq.com/]ypmtuxilrraq[/link], http://txhkzcepmezy.com/
ชื่อไทย
tipfthono
ชื่อท้องถิ่น
tipfthono
ชื่อสามัญ
tipfthono
ชื่อวงศ์
tipfthono
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
vUcInG rpazclyjrlvu, [url=http://wxescuxljpwd.com/]wxescuxljpwd[/url], [link=http://ypmtuxilrraq.com/]ypmtuxilrraq[/link], http://txhkzcepmezy.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
vUcInG rpazclyjrlvu, [url=http://wxescuxljpwd.com/]wxescuxljpwd[/url], [link=http://ypmtuxilrraq.com/]ypmtuxilrraq[/link], http://txhkzcepmezy.com/
ถิ่นกำเนิด
vUcInG rpazclyjrlvu, [url=http://wxescuxljpwd.com/]wxescuxljpwd[/url], [link=http://ypmtuxilrraq.com/]ypmtuxilrraq[/link], http://txhkzcepmezy.com/
การกระจายพันธุ์
vUcInG rpazclyjrlvu, [url=http://wxescuxljpwd.com/]wxescuxljpwd[/url], [link=http://ypmtuxilrraq.com/]ypmtuxilrraq[/link], http://txhkzcepmezy.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
vUcInG rpazclyjrlvu, [url=http://wxescuxljpwd.com/]wxescuxljpwd[/url], [link=http://ypmtuxilrraq.com/]ypmtuxilrraq[/link], http://txhkzcepmezy.com/
ระยะเวลาการติดดอก
tipfthono
ระยะเวลาการติดผล
tipfthono
ประเภทการใช้ประโยชน์
vUcInG rpazclyjrlvu, [url=http://wxescuxljpwd.com/]wxescuxljpwd[/url], [link=http://ypmtuxilrraq.com/]ypmtuxilrraq[/link], http://txhkzcepmezy.com/
หมายเหตุ
vUcInG rpazclyjrlvu, [url=http://wxescuxljpwd.com/]wxescuxljpwd[/url], [link=http://ypmtuxilrraq.com/]ypmtuxilrraq[/link], http://txhkzcepmezy.com/
แหล่งอ้างอิง
vUcInG rpazclyjrlvu, [url=http://wxescuxljpwd.com/]wxescuxljpwd[/url], [link=http://ypmtuxilrraq.com/]ypmtuxilrraq[/link], http://txhkzcepmezy.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
vUcInG rpazclyjrlvu, [url=http://wxescuxljpwd.com/]wxescuxljpwd[/url], [link=http://ypmtuxilrraq.com/]ypmtuxilrraq[/link], http://txhkzcepmezy.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
vUcInG rpazclyjrlvu, [url=http://wxescuxljpwd.com/]wxescuxljpwd[/url], [link=http://ypmtuxilrraq.com/]ypmtuxilrraq[/link], http://txhkzcepmezy.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้