รายละเอียดพรรณไม้ : RPRP-02674


ชื่อวิทยาศาสตร์

Heliconia indica Lam. var. Striata

สกุล

Heliconia L.

สปีชีส์

indica

Variety

Striata

Sub Variety

-

Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม

-

ชื่อไทย
กล้วยด่าง
ชื่อท้องถิ่น
-
ชื่อสามัญ
Yellow-striped
ชื่อวงศ์
HELICONIACEAE
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น สูง 5-6 ม.

ใบ สีเขียวหรือด่างขาว เหลือง เป็นเส้นตามแนวเส้นใบทั้งบนใบและใต้ใบ หรือด่างเป็นปื้นรูปร่างไม่แน่นอนผันแปรต่างกันไป เส้นกลางใบและก้านใบ สีขาว หรือเหลืองทั้งหมดตลอดความยาว

ดอก ช่อดอกตั้ง กาบรองดอกมี 4-7 อัน เรียวยาวเรียงเป็นสองแถวในแนวตั้งเป็นระนาบเดียวกัน และมีเส้นสีขาวหรือเหลืองตลอดความยาว กลีบเลี้ยงสีเขียว

สภาพนิเวศ
ร่มรำไร
สภาพนิเวศวิทยา

เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ร่มรำไร

ถิ่นกำเนิด

หมู่เกาะแปซิฟิกตอนใต้

การกระจายพันธุ์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - อินโดนีเซีย ไปยังนิวกินี และแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้

การปลูกและการขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ

ระยะเวลาการติดดอก
-
ระยะเวลาการติดผล
-
ประเภทการใช้ประโยชน์
พืชประดับ

นิยมปลูกประดับสวน หรือสถานที่ต่าง ๆ 

หมายเหตุ

-

แหล่งอ้างอิง

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์. 2554. “Heliconia indica Lam.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://e-learning.shc.ac.th/shcbotanical/botanical-garden/303.htm (17 พฤษภาคม 2560)

Hawaii Tropical Botanical Garden. 2013. “Heliconia indica 'Striata'.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://htbg.com/search.php?garden_loc=heliconia#HEL-010-6-12-056 (17 พฤษภาคม 2560)

The Plant List. 2013. “Heliconia indica Lam.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-248428 (17 พฤษภาคม 2560)

Useful Tropical Plants Database. 2014. “Heliconia indica.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Heliconia+indica (17 พฤษภาคม 2560)

แหล่งอ้างอิงการจำแนก

-

แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์

-

สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้