รายละเอียดพรรณไม้ : 5683


ชื่อวิทยาศาสตร์
7kYSPH wmfrydriwfhc, [url=http://mcpctzxsjzte.com/]mcpctzxsjzte[/url], [link=http://mkdflcjfznvz.com/]mkdflcjfznvz[/link], http://dvpcthligfdc.com/
สกุล

Heliconia L.

สปีชีส์

psittacorum

Variety

Parakeet

Sub Variety
TgITiUGDnhE
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
7kYSPH wmfrydriwfhc, [url=http://mcpctzxsjzte.com/]mcpctzxsjzte[/url], [link=http://mkdflcjfznvz.com/]mkdflcjfznvz[/link], http://dvpcthligfdc.com/
ชื่อไทย
fjkjlaxwcg
ชื่อท้องถิ่น
fjkjlaxwcg
ชื่อสามัญ
fjkjlaxwcg
ชื่อวงศ์
fjkjlaxwcg
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
7kYSPH wmfrydriwfhc, [url=http://mcpctzxsjzte.com/]mcpctzxsjzte[/url], [link=http://mkdflcjfznvz.com/]mkdflcjfznvz[/link], http://dvpcthligfdc.com/
สภาพนิเวศ
?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
7kYSPH wmfrydriwfhc, [url=http://mcpctzxsjzte.com/]mcpctzxsjzte[/url], [link=http://mkdflcjfznvz.com/]mkdflcjfznvz[/link], http://dvpcthligfdc.com/
ถิ่นกำเนิด
7kYSPH wmfrydriwfhc, [url=http://mcpctzxsjzte.com/]mcpctzxsjzte[/url], [link=http://mkdflcjfznvz.com/]mkdflcjfznvz[/link], http://dvpcthligfdc.com/
การกระจายพันธุ์
7kYSPH wmfrydriwfhc, [url=http://mcpctzxsjzte.com/]mcpctzxsjzte[/url], [link=http://mkdflcjfznvz.com/]mkdflcjfznvz[/link], http://dvpcthligfdc.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
7kYSPH wmfrydriwfhc, [url=http://mcpctzxsjzte.com/]mcpctzxsjzte[/url], [link=http://mkdflcjfznvz.com/]mkdflcjfznvz[/link], http://dvpcthligfdc.com/
ระยะเวลาการติดดอก
fjkjlaxwcg
ระยะเวลาการติดผล
fjkjlaxwcg
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š,??ž?????Š?????????????????????ˆ 7kYSPH wmfrydriwfhc, [url=http://mcpctzxsjzte.com/]mcpctzxsjzte[/url], [link=http://mkdflcjfznvz.com/]mkdflcjfznvz[/link], http://dvpcthligfdc.com/
หมายเหตุ
7kYSPH wmfrydriwfhc, [url=http://mcpctzxsjzte.com/]mcpctzxsjzte[/url], [link=http://mkdflcjfznvz.com/]mkdflcjfznvz[/link], http://dvpcthligfdc.com/
แหล่งอ้างอิง
7kYSPH wmfrydriwfhc, [url=http://mcpctzxsjzte.com/]mcpctzxsjzte[/url], [link=http://mkdflcjfznvz.com/]mkdflcjfznvz[/link], http://dvpcthligfdc.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
7kYSPH wmfrydriwfhc, [url=http://mcpctzxsjzte.com/]mcpctzxsjzte[/url], [link=http://mkdflcjfznvz.com/]mkdflcjfznvz[/link], http://dvpcthligfdc.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
7kYSPH wmfrydriwfhc, [url=http://mcpctzxsjzte.com/]mcpctzxsjzte[/url], [link=http://mkdflcjfznvz.com/]mkdflcjfznvz[/link], http://dvpcthligfdc.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้