แก้ไขข้อมูลพรรณไม้


กลางแจ้ง ร่มรำไร ร่ม
อาหาร สมุนไพร พืชประดับ พืชวัสดุ พืชใช้เนื้อไม้ พืชให้ร่มเงา พืชเศรษฐกิจ
แบบร่าง