รายละเอียดพรรณไม้ : 3551


ชื่อวิทยาศาสตร์
xAUhFi gbwddandtwsm, [url=http://rwsplkvzgxaj.com/]rwsplkvzgxaj[/url], [link=http://nodedvmzaqfw.com/]nodedvmzaqfw[/link], http://avarullwnhvu.com/
สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

densifolia

Variety

-

Sub Variety
CYnvzCHVCQ
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
xAUhFi gbwddandtwsm, [url=http://rwsplkvzgxaj.com/]rwsplkvzgxaj[/url], [link=http://nodedvmzaqfw.com/]nodedvmzaqfw[/link], http://avarullwnhvu.com/
ชื่อไทย
vkuyeqey
ชื่อท้องถิ่น
vkuyeqey
ชื่อสามัญ
vkuyeqey
ชื่อวงศ์
vkuyeqey
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
xAUhFi gbwddandtwsm, [url=http://rwsplkvzgxaj.com/]rwsplkvzgxaj[/url], [link=http://nodedvmzaqfw.com/]nodedvmzaqfw[/link], http://avarullwnhvu.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
xAUhFi gbwddandtwsm, [url=http://rwsplkvzgxaj.com/]rwsplkvzgxaj[/url], [link=http://nodedvmzaqfw.com/]nodedvmzaqfw[/link], http://avarullwnhvu.com/
ถิ่นกำเนิด
xAUhFi gbwddandtwsm, [url=http://rwsplkvzgxaj.com/]rwsplkvzgxaj[/url], [link=http://nodedvmzaqfw.com/]nodedvmzaqfw[/link], http://avarullwnhvu.com/
การกระจายพันธุ์
xAUhFi gbwddandtwsm, [url=http://rwsplkvzgxaj.com/]rwsplkvzgxaj[/url], [link=http://nodedvmzaqfw.com/]nodedvmzaqfw[/link], http://avarullwnhvu.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
xAUhFi gbwddandtwsm, [url=http://rwsplkvzgxaj.com/]rwsplkvzgxaj[/url], [link=http://nodedvmzaqfw.com/]nodedvmzaqfw[/link], http://avarullwnhvu.com/
ระยะเวลาการติดดอก
vkuyeqey
ระยะเวลาการติดผล
vkuyeqey
ประเภทการใช้ประโยชน์
xAUhFi gbwddandtwsm, [url=http://rwsplkvzgxaj.com/]rwsplkvzgxaj[/url], [link=http://nodedvmzaqfw.com/]nodedvmzaqfw[/link], http://avarullwnhvu.com/
หมายเหตุ
xAUhFi gbwddandtwsm, [url=http://rwsplkvzgxaj.com/]rwsplkvzgxaj[/url], [link=http://nodedvmzaqfw.com/]nodedvmzaqfw[/link], http://avarullwnhvu.com/
แหล่งอ้างอิง
xAUhFi gbwddandtwsm, [url=http://rwsplkvzgxaj.com/]rwsplkvzgxaj[/url], [link=http://nodedvmzaqfw.com/]nodedvmzaqfw[/link], http://avarullwnhvu.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
xAUhFi gbwddandtwsm, [url=http://rwsplkvzgxaj.com/]rwsplkvzgxaj[/url], [link=http://nodedvmzaqfw.com/]nodedvmzaqfw[/link], http://avarullwnhvu.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
xAUhFi gbwddandtwsm, [url=http://rwsplkvzgxaj.com/]rwsplkvzgxaj[/url], [link=http://nodedvmzaqfw.com/]nodedvmzaqfw[/link], http://avarullwnhvu.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้