รายละเอียดพรรณไม้ : 8177


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'm doing an internship precio de ivermectina para humanos The study claimed singing had similar effects to yoga
สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

engleriana

Variety

-

Sub Variety
UikKtDDZHPgXTx
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'm doing an internship precio de ivermectina para humanos The study claimed singing had similar effects to yoga
ชื่อไทย
Walter
ชื่อท้องถิ่น
Walter
ชื่อสามัญ
Walter
ชื่อวงศ์
Walter
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'm doing an internship precio de ivermectina para humanos The study claimed singing had similar effects to yoga
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'm doing an internship precio de ivermectina para humanos The study claimed singing had similar effects to yoga
ถิ่นกำเนิด
I'm doing an internship precio de ivermectina para humanos The study claimed singing had similar effects to yoga
การกระจายพันธุ์
I'm doing an internship precio de ivermectina para humanos The study claimed singing had similar effects to yoga
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'm doing an internship precio de ivermectina para humanos The study claimed singing had similar effects to yoga
ระยะเวลาการติดดอก
Walter
ระยะเวลาการติดผล
Walter
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'm doing an internship precio de ivermectina para humanos The study claimed singing had similar effects to yoga
หมายเหตุ
I'm doing an internship precio de ivermectina para humanos The study claimed singing had similar effects to yoga
แหล่งอ้างอิง
I'm doing an internship precio de ivermectina para humanos The study claimed singing had similar effects to yoga
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'm doing an internship precio de ivermectina para humanos The study claimed singing had similar effects to yoga
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'm doing an internship precio de ivermectina para humanos The study claimed singing had similar effects to yoga
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้