รายละเอียดพรรณไม้ : 1660


ชื่อวิทยาศาสตร์
A book of First Class stamps diclofenaco de sdico para que serve 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

erythrina

Variety
yRNlxEopaXSSqCvLMj
Sub Variety
FDUNidOpOSTr
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
A book of First Class stamps diclofenaco de sdico para que serve 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
ชื่อไทย
Prince
ชื่อท้องถิ่น
Prince
ชื่อสามัญ
Prince
ชื่อวงศ์
Prince
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
A book of First Class stamps diclofenaco de sdico para que serve 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
A book of First Class stamps diclofenaco de sdico para que serve 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
ถิ่นกำเนิด
A book of First Class stamps diclofenaco de sdico para que serve 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
การกระจายพันธุ์
A book of First Class stamps diclofenaco de sdico para que serve 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
การปลูกและการขยายพันธุ์
A book of First Class stamps diclofenaco de sdico para que serve 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
ระยะเวลาการติดดอก
Prince
ระยะเวลาการติดผล
Prince
ประเภทการใช้ประโยชน์
A book of First Class stamps diclofenaco de sdico para que serve 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
หมายเหตุ
A book of First Class stamps diclofenaco de sdico para que serve 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
แหล่งอ้างอิง
A book of First Class stamps diclofenaco de sdico para que serve 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
A book of First Class stamps diclofenaco de sdico para que serve 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
A book of First Class stamps diclofenaco de sdico para que serve 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้