รายละเอียดพรรณไม้ : RPRP-02885


ชื่อวิทยาศาสตร์

Hoya imbricata Decne. var. basi-subcordata

สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

imbricata

Variety

basi-subcordata

Sub Variety

-

Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม

-

ชื่อไทย
โฮย่า
ชื่อท้องถิ่น
-
ชื่อสามัญ
-
ชื่อวงศ์
APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เป็นไม้เลื้อย อิงอาศัย

ใบ รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 7-12 ซม. ใบเกาะติดแนบกับต้นไม้หรือม้วนงอ ใบสีเขียวมีลายด่างสีเทาประปรายทั่วใบ

ดอก ช่อดอกแบบซี่ร่มห้อยลง ดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1.0 ซม. แยกเป็น 5 แฉก ปลายกลีบกระดกขึ้นเล็กน้อย ดอกสีเหลือง มีขนนุ่มยาวปกคลุม มงกุฎสีชมพูอ่อนแกมเหลือง

สภาพนิเวศ
ร่มรำไร
สภาพนิเวศวิทยา

เจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่ร่มรำไร อากาศเย็น มีความชื้น

ถิ่นกำเนิด

Hoya imbricata Decne. มีถิ่นกำเนิดมาจาก ฟิลิปปินส์ และสุลาเวสี

การกระจายพันธุ์

พืชในจีนัสนี้มีการกระจายพันธุ์หลายแห่ง เช่น ไทย อินเดีย จีน มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ นิวกีนี และออสเตรเลีย

การปลูกและการขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการปักชำ

ระยะเวลาการติดดอก
-
ระยะเวลาการติดผล
-
ประเภทการใช้ประโยชน์
พืชประดับ

ปลูกประดับสถานที่ ตามต้นไม้

หมายเหตุ

-

แหล่งอ้างอิง

อุไร จิรมงคลการ. 2551. สำนักพิมพ์บ้านและสวน"โฮย่า HOYA คู่มือคนรักต้นไม้ชุดที่ 5". อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. กรุงเทพมหานคร. 126 น.

Apodagis. “H. imbricata var. basi-subcordata .” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.apodagis.com/asclepiadaceae/hoyas/hoya_species/imbricata_basisubcordata.htm (12 พฤศจิกายน 2560)

Giuseppe Mazza. “Hoya imbricata.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.photomazza.com/?Hoya-imbricata (12 พฤศจิกายน 2560)

The Royal Botanic Gardens, Kew science. “Hoya imbricata Decne.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:98501-1 (12 พฤศจิกายน 2560)

Wikipedia. 2017. “Hoya.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Hoya (22 พฤษภาคม 2560)

แหล่งอ้างอิงการจำแนก

-

แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์

-

สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้