รายละเอียดพรรณไม้ : RPRP-02886


ชื่อวิทยาศาสตร์

Hoya imbricata Decne. var. imbricata

สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

imbricata

Variety

imbricata

Sub Variety

-

Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม

-

ชื่อไทย
โฮย่า
ชื่อท้องถิ่น
-
ชื่อสามัญ
-
ชื่อวงศ์
APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

Hoya imbricata Decne.

ต้น เป็นไม้เลื้อย อิงอาศัย

ใบ รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 7-12 ซม. ใบเกาะติดแนบกับต้นไม้หรือม้วนงอ ใบสีเขียว

ดอก ช่อดอกแบบซี่ร่มห้อยลง ดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1.0 ซม. แยกเป็น 5 แฉก ปลายกลีบกระดกขึ้นเล็กน้อย ดอกสีขาวครีม มีขนนุ่มปกคลุม มงกุฎสีขาว

สภาพนิเวศ
ร่มรำไร
สภาพนิเวศวิทยา

เจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่ร่มรำไร อากาศเย็น มีความชื้น

ถิ่นกำเนิด

ฟิลิปปินส์ และสุลาเวสี

การกระจายพันธุ์

พืชในจีนัสนี้มีการกระจายพันธุ์หลายแห่ง เช่น ไทย อินเดีย จีน มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ นิวกีนี และออสเตรเลีย

การปลูกและการขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการปักชำ

ระยะเวลาการติดดอก
-
ระยะเวลาการติดผล
-
ประเภทการใช้ประโยชน์
พืชประดับ

นิยมปลูกเป็นพืชไม้ดอกไม้ประดับ

หมายเหตุ

-

แหล่งอ้างอิง

อุไร จิรมงคลการ. 2551. สำนักพิมพ์บ้านและสวน"โฮย่า HOYA คู่มือคนรักต้นไม้ชุดที่ 5". อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. กรุงเทพมหานคร. 126 น.

Giuseppe Mazza. “Hoya imbricata.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.photomazza.com/?Hoya-imbricata (12 พฤศจิกายน 2560)

The Royal Botanic Gardens, Kew science. “Hoya imbricata Decne.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:98501-1 (12 พฤศจิกายน 2560)

Vermont Hoyas. “Hoya imbricata/maxima.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://vermonthoyas.com/2014/12/16/hoya-imbricatamaxima/ (12 พฤศจิกายน 2560)

Wikipedia. 2017. “Hoya.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Hoya (22 พฤษภาคม 2560)

แหล่งอ้างอิงการจำแนก

-

แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์

-

สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้