รายละเอียดพรรณไม้ : RPRP-02888


ชื่อวิทยาศาสตร์

Hoya imperialis Lindl. 'Palawan'

สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

imperialis

Variety

Palawan

Sub Variety

-

Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม

-

ชื่อไทย
โฮย่า
ชื่อท้องถิ่น
-
ชื่อสามัญ
-
ชื่อวงศ์
APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เป็นไม้เลื้อย อิงอาศัย

ใบ มีขนาดใหญ่ รูปไข่ ยาว 12-15 ซม. กว้าง 6-8 ซม. ปลายใบแหลม ใบสีเขียว เป็นมัน

ดอก ช่อดอกแบบซี่ร่มห้อยลง แต่ละช่อมี 9-12 ดอก ดอกรูปถ้วย กลีบแยกเป็น 5 แฉก กลีบโค้งมาด้านหน้าเล็กน้อย ดอกสีชมพูตรงกลางสีขาว มันวาว มงกุฎสีขาว

สภาพนิเวศ
ร่มรำไร
สภาพนิเวศวิทยา

 

เจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่ร่มรำไร อากาศเย็น มีความชื้น

ถิ่นกำเนิด

เกาะปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์

การกระจายพันธุ์

พืชในจีนัสนี้มีการกระจายพันธุ์หลายแห่ง เช่น ไทย อินเดีย จีน มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ นิวกีนี และออสเตรเลีย

การปลูกและการขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการปักชำ

ระยะเวลาการติดดอก
-
ระยะเวลาการติดผล
-
ประเภทการใช้ประโยชน์
พืชประดับ

ปลูกประดับสถานที่ ปลูกเลื้อยตามซุ้ม ตามต้นไม้

หมายเหตุ

-

แหล่งอ้างอิง

อุไร จิรมงคลการ. 2551. สำนักพิมพ์บ้านและสวน"โฮย่า HOYA คู่มือคนรักต้นไม้ชุดที่ 5". อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. กรุงเทพมหานคร. 126 น.

Bloggang. 2004. “Hoya imperialis var. imperialis (Palawan Form).” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=flowers-a2z&date=16-09-2010&group=8&gblog=16 (23 พฤษภาคม 2560)

MyHoyas. 2013. “Hoya imperialis Lindley.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.myhoyas.com/I/imperialis/eng.htm (12 พฤศจิกายน 2560)

Vermont Hoyas. “Hoya imperialis ‘Mary’s Cottage’ Palawan.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://vermonthoyas.com/e-k/hoya-imperialis-marys-cottage-palawan/ (12 พฤศจิกายน 2560)

Wikipedia. 2017. “Hoya.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Hoya (22 พฤษภาคม 2560)

แหล่งอ้างอิงการจำแนก

-

แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์

-

สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้