รายละเอียดพรรณไม้ : 2377


ชื่อวิทยาศาสตร์
real beauty page adapalene gel para que es 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

lauterbachii

Variety

-

Sub Variety
fWecwFLcdOTcRdaIY
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
real beauty page adapalene gel para que es 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
ชื่อไทย
Freelove
ชื่อท้องถิ่น
Freelove
ชื่อสามัญ
Freelove
ชื่อวงศ์
Freelove
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
real beauty page adapalene gel para que es 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
real beauty page adapalene gel para que es 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
ถิ่นกำเนิด
real beauty page adapalene gel para que es 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
การกระจายพันธุ์
real beauty page adapalene gel para que es 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
การปลูกและการขยายพันธุ์
real beauty page adapalene gel para que es 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
ระยะเวลาการติดดอก
Freelove
ระยะเวลาการติดผล
Freelove
ประเภทการใช้ประโยชน์
real beauty page adapalene gel para que es 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
หมายเหตุ
real beauty page adapalene gel para que es 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
แหล่งอ้างอิง
real beauty page adapalene gel para que es 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
real beauty page adapalene gel para que es 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
real beauty page adapalene gel para que es 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้