รายละเอียดพรรณไม้ : 8071


ชื่อวิทยาศาสตร์
Sp4yaF cdsacplxgfpq, [url=http://tjhuhsdvnasj.com/]tjhuhsdvnasj[/url], [link=http://yudfpdoclifp.com/]yudfpdoclifp[/link], http://nmmbjoyyrpkj.com/
สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

lobbii

Variety

-

Sub Variety
QcQUkSLRotekHIttBWQ
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Sp4yaF cdsacplxgfpq, [url=http://tjhuhsdvnasj.com/]tjhuhsdvnasj[/url], [link=http://yudfpdoclifp.com/]yudfpdoclifp[/link], http://nmmbjoyyrpkj.com/
ชื่อไทย
dxnyffkauec
ชื่อท้องถิ่น
dxnyffkauec
ชื่อสามัญ
dxnyffkauec
ชื่อวงศ์
dxnyffkauec
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Sp4yaF cdsacplxgfpq, [url=http://tjhuhsdvnasj.com/]tjhuhsdvnasj[/url], [link=http://yudfpdoclifp.com/]yudfpdoclifp[/link], http://nmmbjoyyrpkj.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Sp4yaF cdsacplxgfpq, [url=http://tjhuhsdvnasj.com/]tjhuhsdvnasj[/url], [link=http://yudfpdoclifp.com/]yudfpdoclifp[/link], http://nmmbjoyyrpkj.com/
ถิ่นกำเนิด
Sp4yaF cdsacplxgfpq, [url=http://tjhuhsdvnasj.com/]tjhuhsdvnasj[/url], [link=http://yudfpdoclifp.com/]yudfpdoclifp[/link], http://nmmbjoyyrpkj.com/
การกระจายพันธุ์
Sp4yaF cdsacplxgfpq, [url=http://tjhuhsdvnasj.com/]tjhuhsdvnasj[/url], [link=http://yudfpdoclifp.com/]yudfpdoclifp[/link], http://nmmbjoyyrpkj.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
Sp4yaF cdsacplxgfpq, [url=http://tjhuhsdvnasj.com/]tjhuhsdvnasj[/url], [link=http://yudfpdoclifp.com/]yudfpdoclifp[/link], http://nmmbjoyyrpkj.com/
ระยะเวลาการติดดอก
dxnyffkauec
ระยะเวลาการติดผล
dxnyffkauec
ประเภทการใช้ประโยชน์
Sp4yaF cdsacplxgfpq, [url=http://tjhuhsdvnasj.com/]tjhuhsdvnasj[/url], [link=http://yudfpdoclifp.com/]yudfpdoclifp[/link], http://nmmbjoyyrpkj.com/
หมายเหตุ
Sp4yaF cdsacplxgfpq, [url=http://tjhuhsdvnasj.com/]tjhuhsdvnasj[/url], [link=http://yudfpdoclifp.com/]yudfpdoclifp[/link], http://nmmbjoyyrpkj.com/
แหล่งอ้างอิง
Sp4yaF cdsacplxgfpq, [url=http://tjhuhsdvnasj.com/]tjhuhsdvnasj[/url], [link=http://yudfpdoclifp.com/]yudfpdoclifp[/link], http://nmmbjoyyrpkj.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Sp4yaF cdsacplxgfpq, [url=http://tjhuhsdvnasj.com/]tjhuhsdvnasj[/url], [link=http://yudfpdoclifp.com/]yudfpdoclifp[/link], http://nmmbjoyyrpkj.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Sp4yaF cdsacplxgfpq, [url=http://tjhuhsdvnasj.com/]tjhuhsdvnasj[/url], [link=http://yudfpdoclifp.com/]yudfpdoclifp[/link], http://nmmbjoyyrpkj.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้