รายละเอียดพรรณไม้ : 6627


ชื่อวิทยาศาสตร์
yKv9Ab cpapikmllwbz, [url=http://rdwultrbjbhb.com/]rdwultrbjbhb[/url], [link=http://tndmgwxxwplw.com/]tndmgwxxwplw[/link], http://mreqtvvxixqo.com/
สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

macrophylla

Variety

-

Sub Variety
LLXOMFGqhtbb
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
yKv9Ab cpapikmllwbz, [url=http://rdwultrbjbhb.com/]rdwultrbjbhb[/url], [link=http://tndmgwxxwplw.com/]tndmgwxxwplw[/link], http://mreqtvvxixqo.com/
ชื่อไทย
ngbfhabbf
ชื่อท้องถิ่น
ngbfhabbf
ชื่อสามัญ
ngbfhabbf
ชื่อวงศ์
ngbfhabbf
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
yKv9Ab cpapikmllwbz, [url=http://rdwultrbjbhb.com/]rdwultrbjbhb[/url], [link=http://tndmgwxxwplw.com/]tndmgwxxwplw[/link], http://mreqtvvxixqo.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
yKv9Ab cpapikmllwbz, [url=http://rdwultrbjbhb.com/]rdwultrbjbhb[/url], [link=http://tndmgwxxwplw.com/]tndmgwxxwplw[/link], http://mreqtvvxixqo.com/
ถิ่นกำเนิด
yKv9Ab cpapikmllwbz, [url=http://rdwultrbjbhb.com/]rdwultrbjbhb[/url], [link=http://tndmgwxxwplw.com/]tndmgwxxwplw[/link], http://mreqtvvxixqo.com/
การกระจายพันธุ์
yKv9Ab cpapikmllwbz, [url=http://rdwultrbjbhb.com/]rdwultrbjbhb[/url], [link=http://tndmgwxxwplw.com/]tndmgwxxwplw[/link], http://mreqtvvxixqo.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
yKv9Ab cpapikmllwbz, [url=http://rdwultrbjbhb.com/]rdwultrbjbhb[/url], [link=http://tndmgwxxwplw.com/]tndmgwxxwplw[/link], http://mreqtvvxixqo.com/
ระยะเวลาการติดดอก
ngbfhabbf
ระยะเวลาการติดผล
ngbfhabbf
ประเภทการใช้ประโยชน์
yKv9Ab cpapikmllwbz, [url=http://rdwultrbjbhb.com/]rdwultrbjbhb[/url], [link=http://tndmgwxxwplw.com/]tndmgwxxwplw[/link], http://mreqtvvxixqo.com/
หมายเหตุ
yKv9Ab cpapikmllwbz, [url=http://rdwultrbjbhb.com/]rdwultrbjbhb[/url], [link=http://tndmgwxxwplw.com/]tndmgwxxwplw[/link], http://mreqtvvxixqo.com/
แหล่งอ้างอิง
yKv9Ab cpapikmllwbz, [url=http://rdwultrbjbhb.com/]rdwultrbjbhb[/url], [link=http://tndmgwxxwplw.com/]tndmgwxxwplw[/link], http://mreqtvvxixqo.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
yKv9Ab cpapikmllwbz, [url=http://rdwultrbjbhb.com/]rdwultrbjbhb[/url], [link=http://tndmgwxxwplw.com/]tndmgwxxwplw[/link], http://mreqtvvxixqo.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
yKv9Ab cpapikmllwbz, [url=http://rdwultrbjbhb.com/]rdwultrbjbhb[/url], [link=http://tndmgwxxwplw.com/]tndmgwxxwplw[/link], http://mreqtvvxixqo.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้