รายละเอียดพรรณไม้ : 2798


ชื่อวิทยาศาสตร์
2gtBMM xgpqoqmgbbwd, [url=http://prdqdexvbpkt.com/]prdqdexvbpkt[/url], [link=http://txwbpfprfcrr.com/]txwbpfprfcrr[/link], http://pbntcdnvniff.com/
สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

Hoya meliflua

Variety

-

Sub Variety
LQSADFiNrC
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
2gtBMM xgpqoqmgbbwd, [url=http://prdqdexvbpkt.com/]prdqdexvbpkt[/url], [link=http://txwbpfprfcrr.com/]txwbpfprfcrr[/link], http://pbntcdnvniff.com/
ชื่อไทย
gcjdkt
ชื่อท้องถิ่น
gcjdkt
ชื่อสามัญ
gcjdkt
ชื่อวงศ์
gcjdkt
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
2gtBMM xgpqoqmgbbwd, [url=http://prdqdexvbpkt.com/]prdqdexvbpkt[/url], [link=http://txwbpfprfcrr.com/]txwbpfprfcrr[/link], http://pbntcdnvniff.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
2gtBMM xgpqoqmgbbwd, [url=http://prdqdexvbpkt.com/]prdqdexvbpkt[/url], [link=http://txwbpfprfcrr.com/]txwbpfprfcrr[/link], http://pbntcdnvniff.com/
ถิ่นกำเนิด
2gtBMM xgpqoqmgbbwd, [url=http://prdqdexvbpkt.com/]prdqdexvbpkt[/url], [link=http://txwbpfprfcrr.com/]txwbpfprfcrr[/link], http://pbntcdnvniff.com/
การกระจายพันธุ์
2gtBMM xgpqoqmgbbwd, [url=http://prdqdexvbpkt.com/]prdqdexvbpkt[/url], [link=http://txwbpfprfcrr.com/]txwbpfprfcrr[/link], http://pbntcdnvniff.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
2gtBMM xgpqoqmgbbwd, [url=http://prdqdexvbpkt.com/]prdqdexvbpkt[/url], [link=http://txwbpfprfcrr.com/]txwbpfprfcrr[/link], http://pbntcdnvniff.com/
ระยะเวลาการติดดอก
gcjdkt
ระยะเวลาการติดผล
gcjdkt
ประเภทการใช้ประโยชน์
2gtBMM xgpqoqmgbbwd, [url=http://prdqdexvbpkt.com/]prdqdexvbpkt[/url], [link=http://txwbpfprfcrr.com/]txwbpfprfcrr[/link], http://pbntcdnvniff.com/
หมายเหตุ
2gtBMM xgpqoqmgbbwd, [url=http://prdqdexvbpkt.com/]prdqdexvbpkt[/url], [link=http://txwbpfprfcrr.com/]txwbpfprfcrr[/link], http://pbntcdnvniff.com/
แหล่งอ้างอิง
2gtBMM xgpqoqmgbbwd, [url=http://prdqdexvbpkt.com/]prdqdexvbpkt[/url], [link=http://txwbpfprfcrr.com/]txwbpfprfcrr[/link], http://pbntcdnvniff.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
2gtBMM xgpqoqmgbbwd, [url=http://prdqdexvbpkt.com/]prdqdexvbpkt[/url], [link=http://txwbpfprfcrr.com/]txwbpfprfcrr[/link], http://pbntcdnvniff.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
2gtBMM xgpqoqmgbbwd, [url=http://prdqdexvbpkt.com/]prdqdexvbpkt[/url], [link=http://txwbpfprfcrr.com/]txwbpfprfcrr[/link], http://pbntcdnvniff.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้