รายละเอียดพรรณไม้ : RPRP-02982


ชื่อวิทยาศาสตร์

Hoya obovata Decne. var. variagata.

สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

obovata

Variety

variagata

Sub Variety

-

Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม

Hoya obovata var. kerrii (W. G. Craib) Costantin

ชื่อไทย
โฮย่า
ชื่อท้องถิ่น
-
ชื่อสามัญ
-
ชื่อวงศ์
APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ใบ ใบรูปไข่กลับค่อนข้างกลม ขนาด 4-6 ซม. ปลายใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อย โคนใบสอบ แผ่นใบหนาแข็ง ขอบใบงุ้มลง มีสีเขียวด่างสีขาวบริเวณกลางใบใกล้เส้นกลางใบสีเริ่มจาดโคนใบ

ดอก ช่อดอกห้อยลง แต่ละช่อมี 15-25 ดอก กลีบดอกสีขาวอมชมพูเรื่อเป็นมัน ปลายกลีบงุ้มงอไปทางก้านดอก ก้านดอกสีชมพู เมื่อบานเต็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. มงกุฎและเส้าเกสรสีแดง มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ

สภาพนิเวศ
ร่มรำไร
สภาพนิเวศวิทยา

ความชื้นในอากาศสูงเจริญเติบโตได้ดี

ถิ่นกำเนิด

เอเชีย

การกระจายพันธุ์

พืชในจีนัสนี้มีการกระจายพันธุ์หลายแห่ง เช่น ไทย, อินเดีย, จีน, มาเลเซีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, นิวกีนี และออสเตรเลีย

การปลูกและการขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการปักชำ

ระยะเวลาการติดดอก
-
ระยะเวลาการติดผล
-
ประเภทการใช้ประโยชน์
พืชประดับ

เป็นไม้กระถางแขวนประดับสวนและมุมบ้าน หรือจัดสวนแนวตั้ง

หมายเหตุ

-

แหล่งอ้างอิง

อุไร จิรมงคลการ. 2551. สำนักพิมพ์บ้านและสวน"โฮย่า HOYA คู่มือคนรักต้นไม้ชุดที่ 5". อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. กรุงเทพมหานคร. 126 น.

Au pinterest. “Hoya obovata Decne. var. variagata.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://au.pinterest.com/pin/429179039465976384/. (22 พฤษภาคม 2560)

Epiphytica. 2008. “Hoya obovata Decne. var. variagata.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.epiphytica.com/shop/Hoyas/Hoya-obovata-variegata.jpg. (22 พฤษภาคม 2560)

WIKIPEDIA. 2017. “Hoya.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Hoya (22 พฤษภาคม 2560)

แหล่งอ้างอิงการจำแนก

-

แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์

-

สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้