รายละเอียดพรรณไม้ : RPRP-02984


ชื่อวิทยาศาสตร์

Hoya obtusifolia Wight.

สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

obtusifolia

Variety

-

Sub Variety

-

Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม

Hoya teysmanniana Miq.

ชื่อไทย
โฮย่า
ชื่อท้องถิ่น
-
ชื่อสามัญ
-
ชื่อวงศ์
APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น อ้วนสั้น สีเขียว

ใบ สีเขียวอ่อนถึงสีเขียว ใบรูปขอบขนานหรือรูปไข่ 

ดอก ออกเป็นช่อบบซี่ร่มสีเหลืองอ่อน ดอกรูปดาว กลีบดอก 5 กลีบ สีครีม มงกุฏสีครีม

สภาพนิเวศ
ร่มรำไร
สภาพนิเวศวิทยา

สภาพอากาศเย็น 

ถิ่นกำเนิด

เอเชีย

การกระจายพันธุ์

พืชในจีนัสนี้มีการกระจายพันธุ์หลายแห่ง เช่น ไทย, อินเดีย, จีน, มาเลเซีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, นิวกีนี และออสเตรเลีย

การปลูกและการขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการปักชำ

ระยะเวลาการติดดอก
-
ระยะเวลาการติดผล
-
ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นไม้กระถางแขวนประดับสวนและมุมบ้าน หรือจัดสวนแนวตั้ง

หมายเหตุ

-

แหล่งอ้างอิง

National Gardening Association. 2017. “Hoya obtusifolia Wight.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://garden.org/plants/view/142438/Hoya-Hoya-obtusifolia/. (22 พฤษภาคม 2560)

WIKIPEDIA. 2017. “Hoya.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Hoya (22 พฤษภาคม 2560)

แหล่งอ้างอิงการจำแนก

-

แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์

-

สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้