รายละเอียดพรรณไม้ : RPRP-02986


ชื่อวิทยาศาสตร์

Hoya obtusifolioides 'Apple green'

สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

obtusifolioides

Variety

Apple green

Sub Variety

-

Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม

-

ชื่อไทย
โฮย่า
ชื่อท้องถิ่น
-
ชื่อสามัญ
-
ชื่อวงศ์
APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ใบ สีเขียว ก้านใบและแผ่นใบมีขนอ่อนปกคลุม

ดอก สีเขียวคล้ายสีเขียวของแอปเปิ้ล กลีบดอกแบ่งเป็น 5 แฉกรูปดาว กลีบดอกสีเขียวอ่อน มงกุฎสีขาว ยอดเกสรเพศเมียสีขาว

สภาพนิเวศ
ร่มรำไร
สภาพนิเวศวิทยา

ความชื้นในอากาศสูงเจริญเติบโตได้ดี

ถิ่นกำเนิด

เอเชีย

การกระจายพันธุ์

พืชในจีนัสนี้มีการกระจายพันธุ์หลายแห่ง เช่น ไทย, อินเดีย, จีน, มาเลเซีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, นิวกีนี และออสเตรเลีย

การปลูกและการขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการปักชำ

ระยะเวลาการติดดอก
-
ระยะเวลาการติดผล
-
ประเภทการใช้ประโยชน์
พืชประดับ

เป็นไม้กระถางแขวนประดับสวนและมุมบ้าน หรือจัดสวนแนวตั้ง

หมายเหตุ

-

แหล่งอ้างอิง

SRQHoyas. 2017. “Hoya obtusifolioides ''Apple green''.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://srqhoyas.com/index.php?main_page=product_info&products_id=38. (22 พฤษภาคม 2560)

WIKIPEDIA. 2017. “Hoya.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Hoya (22 พฤษภาคม 2560)

แหล่งอ้างอิงการจำแนก

-

แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์

-

สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้