รายละเอียดพรรณไม้ : RPRP-02987


ชื่อวิทยาศาสตร์

Hoya odorata Schltr.

สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

odorata

Variety

-

Sub Variety

-

Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม

-

ชื่อไทย
โฮย่า
ชื่อท้องถิ่น
-
ชื่อสามัญ
-
ชื่อวงศ์
APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น สูง 30 ซม. ไม้อิงอาศัย

ใบ ใบอ่อนสีชมพู ใบแก่สีเขียวอ่อน แผ่นใบคล้ายหนัง

ดอก สีขาว สีเขียวอ่อนหรือเหลืองซีด มงกุฎสีเขียว

สภาพนิเวศ
ร่มรำไร
สภาพนิเวศวิทยา

ความชื้นในอากาศสูงเจริญเติบโตได้ดี

ถิ่นกำเนิด

เอเชีย

การกระจายพันธุ์

โซนร้อน ฟิลิปปินส์

การปลูกและการขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการปักชำ

ระยะเวลาการติดดอก
-
ระยะเวลาการติดผล
-
ประเภทการใช้ประโยชน์
พืชประดับ

เป็นไม้กระถางแขวนประดับสวนและมุมบ้าน หรือจัดสวนแนวตั้ง

หมายเหตุ

-

แหล่งอ้างอิง

National Parks Board, Singapore. 2013. “Hoya odorata Schltr.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/Special-Pages/plant-detail.aspx?id=5378. (21 พฤษภาคม 2560)

WIKIPEDIA. 2017. “Hoya.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Hoya (22 พฤษภาคม 2560)

แหล่งอ้างอิงการจำแนก

-

แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์

-

สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้