รายละเอียดพรรณไม้ : RPRP-02990


ชื่อวิทยาศาสตร์

Hoya oreogena Kerr 'Long Leaf' (From Ban nahaw Loei )

สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

oreogena

Variety

Long Leaf

Sub Variety

-

Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม

-

ชื่อไทย
โฮย่า
ชื่อท้องถิ่น
-
ชื่อสามัญ
-
ชื่อวงศ์
APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ใบ สีเขียวอ่อน รูปใบหอกหรือหอกกลับ ลักษณะใบอ้วน และ ฉ่ำน้ำ ด้านบนมีขนอ่อนมากกว่าด้านล่างใบ ขนาดใบยาว 9-12 ซม. กว้าง 3-3.5 ซม. ฐานใบแคบรูปลิ่ม ส่วนปลายใบสอบเรียวแคบ ก้านกลุ่มเรณูยาวและแหลมมาก ก้านใบแก่มีความยาว 2.5 ซม.

ดอก สีครีม หรือ สีขาว เกสรเพศผู้สีแดง ช่อดอกโค้งลงหรือห้อยลง

สภาพนิเวศ
ร่มรำไร
สภาพนิเวศวิทยา

เจริญเติบโตได้ในพื้นที่สูง สภาพอากาศเย็นตลอดทั้งปี

ถิ่นกำเนิด

ประเทศไทย

การกระจายพันธุ์

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ประเทศไทย

การปลูกและการขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการปักชำ

ระยะเวลาการติดดอก
-
ระยะเวลาการติดผล
-
ประเภทการใช้ประโยชน์
พืชประดับ

เป็นไม้กระถางแขวนประดับสวนและมุมบ้าน หรือจัดสวนแนวตั้ง

หมายเหตุ

-

แหล่งอ้างอิง

ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์. 2554. “Hoya oreogena Kerr.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.qsbg.org/database/plantdb/herbarium/herbarium-specimen.asp?id=24979. (20 พฤษภาคม 2560)

PS-The Hoyan. 2009. “Hoya oreogena Kerr.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.psthehoyan.com/PSTheHoyan8_5.htm. (20 พฤษภาคม 2560)

Tripod. “Hoya oreogena Kerr.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://hoyaworld.tripod.com/thai_species/t_oreogena.htm. (20 พฤษภาคม 2560.)

WIKIPEDIA. 2017. “Hoya.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Hoya (22 พฤษภาคม 2560)

 

แหล่งอ้างอิงการจำแนก

-

แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์

-

สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้