รายละเอียดพรรณไม้ : 4444


ชื่อวิทยาศาสตร์
this is be cool 8) buy malegra fxt baikal-pharmacy com 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

-

Variety

Golden Eye

Sub Variety
gfBRKpQnCQTd
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
this is be cool 8) buy malegra fxt baikal-pharmacy com 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
ชื่อไทย
Roderick
ชื่อท้องถิ่น
Roderick
ชื่อสามัญ
Roderick
ชื่อวงศ์
Roderick
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
this is be cool 8) buy malegra fxt baikal-pharmacy com 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
this is be cool 8) buy malegra fxt baikal-pharmacy com 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
ถิ่นกำเนิด
this is be cool 8) buy malegra fxt baikal-pharmacy com 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
การกระจายพันธุ์
this is be cool 8) buy malegra fxt baikal-pharmacy com 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
การปลูกและการขยายพันธุ์
this is be cool 8) buy malegra fxt baikal-pharmacy com 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
ระยะเวลาการติดดอก
Roderick
ระยะเวลาการติดผล
Roderick
ประเภทการใช้ประโยชน์
this is be cool 8) buy malegra fxt baikal-pharmacy com 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
หมายเหตุ
this is be cool 8) buy malegra fxt baikal-pharmacy com 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
แหล่งอ้างอิง
this is be cool 8) buy malegra fxt baikal-pharmacy com 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
this is be cool 8) buy malegra fxt baikal-pharmacy com 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
this is be cool 8) buy malegra fxt baikal-pharmacy com 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้