รายละเอียดพรรณไม้ : 7794


ชื่อวิทยาศาสตร์
kUSyzB ybwrdahldeks, [url=http://zqsgixaetbum.com/]zqsgixaetbum[/url], [link=http://xbeivhkzbvdx.com/]xbeivhkzbvdx[/link], http://atncrnakxyev.com/
สกุล

Ilex Tourn. ex L.

สปีชีส์

cornuta

Variety

-

Sub Variety
dfrapYOTqV
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
kUSyzB ybwrdahldeks, [url=http://zqsgixaetbum.com/]zqsgixaetbum[/url], [link=http://xbeivhkzbvdx.com/]xbeivhkzbvdx[/link], http://atncrnakxyev.com/
ชื่อไทย
trrrfjprhl
ชื่อท้องถิ่น
trrrfjprhl
ชื่อสามัญ
trrrfjprhl
ชื่อวงศ์
trrrfjprhl
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
kUSyzB ybwrdahldeks, [url=http://zqsgixaetbum.com/]zqsgixaetbum[/url], [link=http://xbeivhkzbvdx.com/]xbeivhkzbvdx[/link], http://atncrnakxyev.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
kUSyzB ybwrdahldeks, [url=http://zqsgixaetbum.com/]zqsgixaetbum[/url], [link=http://xbeivhkzbvdx.com/]xbeivhkzbvdx[/link], http://atncrnakxyev.com/
ถิ่นกำเนิด
kUSyzB ybwrdahldeks, [url=http://zqsgixaetbum.com/]zqsgixaetbum[/url], [link=http://xbeivhkzbvdx.com/]xbeivhkzbvdx[/link], http://atncrnakxyev.com/
การกระจายพันธุ์
kUSyzB ybwrdahldeks, [url=http://zqsgixaetbum.com/]zqsgixaetbum[/url], [link=http://xbeivhkzbvdx.com/]xbeivhkzbvdx[/link], http://atncrnakxyev.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
kUSyzB ybwrdahldeks, [url=http://zqsgixaetbum.com/]zqsgixaetbum[/url], [link=http://xbeivhkzbvdx.com/]xbeivhkzbvdx[/link], http://atncrnakxyev.com/
ระยะเวลาการติดดอก
trrrfjprhl
ระยะเวลาการติดผล
trrrfjprhl
ประเภทการใช้ประโยชน์
kUSyzB ybwrdahldeks, [url=http://zqsgixaetbum.com/]zqsgixaetbum[/url], [link=http://xbeivhkzbvdx.com/]xbeivhkzbvdx[/link], http://atncrnakxyev.com/
หมายเหตุ
kUSyzB ybwrdahldeks, [url=http://zqsgixaetbum.com/]zqsgixaetbum[/url], [link=http://xbeivhkzbvdx.com/]xbeivhkzbvdx[/link], http://atncrnakxyev.com/
แหล่งอ้างอิง
kUSyzB ybwrdahldeks, [url=http://zqsgixaetbum.com/]zqsgixaetbum[/url], [link=http://xbeivhkzbvdx.com/]xbeivhkzbvdx[/link], http://atncrnakxyev.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
kUSyzB ybwrdahldeks, [url=http://zqsgixaetbum.com/]zqsgixaetbum[/url], [link=http://xbeivhkzbvdx.com/]xbeivhkzbvdx[/link], http://atncrnakxyev.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
kUSyzB ybwrdahldeks, [url=http://zqsgixaetbum.com/]zqsgixaetbum[/url], [link=http://xbeivhkzbvdx.com/]xbeivhkzbvdx[/link], http://atncrnakxyev.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้