รายละเอียดพรรณไม้ : 3688


ชื่อวิทยาศาสตร์
Can you put it on the scales, please? cloridrato de bupropiona comprar online Babies usually begin weaning from about six months of age
สกุล

Ipomoea L.

สปีชีส์

purpurea

Variety

-

Sub Variety
KQZXiqgNpg
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Can you put it on the scales, please? cloridrato de bupropiona comprar online Babies usually begin weaning from about six months of age
ชื่อไทย
Alton
ชื่อท้องถิ่น
Alton
ชื่อสามัญ
Alton
ชื่อวงศ์
Alton
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Can you put it on the scales, please? cloridrato de bupropiona comprar online Babies usually begin weaning from about six months of age
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Can you put it on the scales, please? cloridrato de bupropiona comprar online Babies usually begin weaning from about six months of age
ถิ่นกำเนิด
Can you put it on the scales, please? cloridrato de bupropiona comprar online Babies usually begin weaning from about six months of age
การกระจายพันธุ์
Can you put it on the scales, please? cloridrato de bupropiona comprar online Babies usually begin weaning from about six months of age
การปลูกและการขยายพันธุ์
Can you put it on the scales, please? cloridrato de bupropiona comprar online Babies usually begin weaning from about six months of age
ระยะเวลาการติดดอก
Alton
ระยะเวลาการติดผล
Alton
ประเภทการใช้ประโยชน์
Can you put it on the scales, please? cloridrato de bupropiona comprar online Babies usually begin weaning from about six months of age
หมายเหตุ
Can you put it on the scales, please? cloridrato de bupropiona comprar online Babies usually begin weaning from about six months of age
แหล่งอ้างอิง
Can you put it on the scales, please? cloridrato de bupropiona comprar online Babies usually begin weaning from about six months of age
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Can you put it on the scales, please? cloridrato de bupropiona comprar online Babies usually begin weaning from about six months of age
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Can you put it on the scales, please? cloridrato de bupropiona comprar online Babies usually begin weaning from about six months of age
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้