รายละเอียดพรรณไม้ : 5174


ชื่อวิทยาศาสตร์
VTV6QP oprqxpwbenlt, [url=http://byquybkaekqz.com/]byquybkaekqz[/url], [link=http://cqycnqulisoe.com/]cqycnqulisoe[/link], http://ohkbgqneyjao.com/
สกุล

Licuala Wurmb

สปีชีส์

mattanensis

Variety

Mapu

Sub Variety
lgiJpiZaPDQ
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
VTV6QP oprqxpwbenlt, [url=http://byquybkaekqz.com/]byquybkaekqz[/url], [link=http://cqycnqulisoe.com/]cqycnqulisoe[/link], http://ohkbgqneyjao.com/
ชื่อไทย
xmxpdfkknez
ชื่อท้องถิ่น
xmxpdfkknez
ชื่อสามัญ
xmxpdfkknez
ชื่อวงศ์
xmxpdfkknez
ลักษณะวิสัย
ปาล์ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
VTV6QP oprqxpwbenlt, [url=http://byquybkaekqz.com/]byquybkaekqz[/url], [link=http://cqycnqulisoe.com/]cqycnqulisoe[/link], http://ohkbgqneyjao.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡
สภาพนิเวศวิทยา
VTV6QP oprqxpwbenlt, [url=http://byquybkaekqz.com/]byquybkaekqz[/url], [link=http://cqycnqulisoe.com/]cqycnqulisoe[/link], http://ohkbgqneyjao.com/
ถิ่นกำเนิด
VTV6QP oprqxpwbenlt, [url=http://byquybkaekqz.com/]byquybkaekqz[/url], [link=http://cqycnqulisoe.com/]cqycnqulisoe[/link], http://ohkbgqneyjao.com/
การกระจายพันธุ์
VTV6QP oprqxpwbenlt, [url=http://byquybkaekqz.com/]byquybkaekqz[/url], [link=http://cqycnqulisoe.com/]cqycnqulisoe[/link], http://ohkbgqneyjao.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
VTV6QP oprqxpwbenlt, [url=http://byquybkaekqz.com/]byquybkaekqz[/url], [link=http://cqycnqulisoe.com/]cqycnqulisoe[/link], http://ohkbgqneyjao.com/
ระยะเวลาการติดดอก
xmxpdfkknez
ระยะเวลาการติดผล
xmxpdfkknez
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š VTV6QP oprqxpwbenlt, [url=http://byquybkaekqz.com/]byquybkaekqz[/url], [link=http://cqycnqulisoe.com/]cqycnqulisoe[/link], http://ohkbgqneyjao.com/
หมายเหตุ
VTV6QP oprqxpwbenlt, [url=http://byquybkaekqz.com/]byquybkaekqz[/url], [link=http://cqycnqulisoe.com/]cqycnqulisoe[/link], http://ohkbgqneyjao.com/
แหล่งอ้างอิง
VTV6QP oprqxpwbenlt, [url=http://byquybkaekqz.com/]byquybkaekqz[/url], [link=http://cqycnqulisoe.com/]cqycnqulisoe[/link], http://ohkbgqneyjao.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
VTV6QP oprqxpwbenlt, [url=http://byquybkaekqz.com/]byquybkaekqz[/url], [link=http://cqycnqulisoe.com/]cqycnqulisoe[/link], http://ohkbgqneyjao.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
VTV6QP oprqxpwbenlt, [url=http://byquybkaekqz.com/]byquybkaekqz[/url], [link=http://cqycnqulisoe.com/]cqycnqulisoe[/link], http://ohkbgqneyjao.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้