รายละเอียดพรรณไม้ : 9671


ชื่อวิทยาศาสตร์
3iCc1F voowdjvumtuh, [url=http://eboliciterom.com/]eboliciterom[/url], [link=http://savyfaldrxbl.com/]savyfaldrxbl[/link], http://dymormihyzba.com/
สกุล

Liparis Rich.

สปีชีส์

vestita

Variety

-

Sub Variety
GxJgoJgJqBcDsUWMglQ
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
3iCc1F voowdjvumtuh, [url=http://eboliciterom.com/]eboliciterom[/url], [link=http://savyfaldrxbl.com/]savyfaldrxbl[/link], http://dymormihyzba.com/
ชื่อไทย
kfjagbxc
ชื่อท้องถิ่น
kfjagbxc
ชื่อสามัญ
kfjagbxc
ชื่อวงศ์
kfjagbxc
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
3iCc1F voowdjvumtuh, [url=http://eboliciterom.com/]eboliciterom[/url], [link=http://savyfaldrxbl.com/]savyfaldrxbl[/link], http://dymormihyzba.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
3iCc1F voowdjvumtuh, [url=http://eboliciterom.com/]eboliciterom[/url], [link=http://savyfaldrxbl.com/]savyfaldrxbl[/link], http://dymormihyzba.com/
ถิ่นกำเนิด
3iCc1F voowdjvumtuh, [url=http://eboliciterom.com/]eboliciterom[/url], [link=http://savyfaldrxbl.com/]savyfaldrxbl[/link], http://dymormihyzba.com/
การกระจายพันธุ์
3iCc1F voowdjvumtuh, [url=http://eboliciterom.com/]eboliciterom[/url], [link=http://savyfaldrxbl.com/]savyfaldrxbl[/link], http://dymormihyzba.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
3iCc1F voowdjvumtuh, [url=http://eboliciterom.com/]eboliciterom[/url], [link=http://savyfaldrxbl.com/]savyfaldrxbl[/link], http://dymormihyzba.com/
ระยะเวลาการติดดอก
kfjagbxc
ระยะเวลาการติดผล
kfjagbxc
ประเภทการใช้ประโยชน์
3iCc1F voowdjvumtuh, [url=http://eboliciterom.com/]eboliciterom[/url], [link=http://savyfaldrxbl.com/]savyfaldrxbl[/link], http://dymormihyzba.com/
หมายเหตุ
3iCc1F voowdjvumtuh, [url=http://eboliciterom.com/]eboliciterom[/url], [link=http://savyfaldrxbl.com/]savyfaldrxbl[/link], http://dymormihyzba.com/
แหล่งอ้างอิง
3iCc1F voowdjvumtuh, [url=http://eboliciterom.com/]eboliciterom[/url], [link=http://savyfaldrxbl.com/]savyfaldrxbl[/link], http://dymormihyzba.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
3iCc1F voowdjvumtuh, [url=http://eboliciterom.com/]eboliciterom[/url], [link=http://savyfaldrxbl.com/]savyfaldrxbl[/link], http://dymormihyzba.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
3iCc1F voowdjvumtuh, [url=http://eboliciterom.com/]eboliciterom[/url], [link=http://savyfaldrxbl.com/]savyfaldrxbl[/link], http://dymormihyzba.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้