รายละเอียดพรรณไม้ : 7144


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'm happy very good site can you drink alcohol on flucloxacillin 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
สกุล

Livistona R.Br.

สปีชีส์

mariae

Variety

-

Sub Variety
gGBfwojaARvk
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'm happy very good site can you drink alcohol on flucloxacillin 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
ชื่อไทย
Lewis
ชื่อท้องถิ่น
Lewis
ชื่อสามัญ
Lewis
ชื่อวงศ์
Lewis
ลักษณะวิสัย
ปาล์ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'm happy very good site can you drink alcohol on flucloxacillin 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'm happy very good site can you drink alcohol on flucloxacillin 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
ถิ่นกำเนิด
I'm happy very good site can you drink alcohol on flucloxacillin 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
การกระจายพันธุ์
I'm happy very good site can you drink alcohol on flucloxacillin 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'm happy very good site can you drink alcohol on flucloxacillin 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
ระยะเวลาการติดดอก
Lewis
ระยะเวลาการติดผล
Lewis
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'm happy very good site can you drink alcohol on flucloxacillin 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
หมายเหตุ
I'm happy very good site can you drink alcohol on flucloxacillin 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
แหล่งอ้างอิง
I'm happy very good site can you drink alcohol on flucloxacillin 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'm happy very good site can you drink alcohol on flucloxacillin 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'm happy very good site can you drink alcohol on flucloxacillin 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้