รายละเอียดพรรณไม้ : 5652


ชื่อวิทยาศาสตร์
TFyX4A ihuayloxxwsw, [url=http://pgnwfozqqsou.com/]pgnwfozqqsou[/url], [link=http://lwxnimwgwtjk.com/]lwxnimwgwtjk[/link], http://upflsboqbobl.com/
สกุล

Loropetalum R.Br. ex Rchb.

สปีชีส์

chinense

Variety

rubrum

Sub Variety
PyQCLxKevcUBtBgsQuq
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
TFyX4A ihuayloxxwsw, [url=http://pgnwfozqqsou.com/]pgnwfozqqsou[/url], [link=http://lwxnimwgwtjk.com/]lwxnimwgwtjk[/link], http://upflsboqbobl.com/
ชื่อไทย
mrxncpx
ชื่อท้องถิ่น
mrxncpx
ชื่อสามัญ
mrxncpx
ชื่อวงศ์
mrxncpx
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
TFyX4A ihuayloxxwsw, [url=http://pgnwfozqqsou.com/]pgnwfozqqsou[/url], [link=http://lwxnimwgwtjk.com/]lwxnimwgwtjk[/link], http://upflsboqbobl.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
TFyX4A ihuayloxxwsw, [url=http://pgnwfozqqsou.com/]pgnwfozqqsou[/url], [link=http://lwxnimwgwtjk.com/]lwxnimwgwtjk[/link], http://upflsboqbobl.com/
ถิ่นกำเนิด
TFyX4A ihuayloxxwsw, [url=http://pgnwfozqqsou.com/]pgnwfozqqsou[/url], [link=http://lwxnimwgwtjk.com/]lwxnimwgwtjk[/link], http://upflsboqbobl.com/
การกระจายพันธุ์
TFyX4A ihuayloxxwsw, [url=http://pgnwfozqqsou.com/]pgnwfozqqsou[/url], [link=http://lwxnimwgwtjk.com/]lwxnimwgwtjk[/link], http://upflsboqbobl.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
TFyX4A ihuayloxxwsw, [url=http://pgnwfozqqsou.com/]pgnwfozqqsou[/url], [link=http://lwxnimwgwtjk.com/]lwxnimwgwtjk[/link], http://upflsboqbobl.com/
ระยะเวลาการติดดอก
mrxncpx
ระยะเวลาการติดผล
mrxncpx
ประเภทการใช้ประโยชน์
TFyX4A ihuayloxxwsw, [url=http://pgnwfozqqsou.com/]pgnwfozqqsou[/url], [link=http://lwxnimwgwtjk.com/]lwxnimwgwtjk[/link], http://upflsboqbobl.com/
หมายเหตุ
TFyX4A ihuayloxxwsw, [url=http://pgnwfozqqsou.com/]pgnwfozqqsou[/url], [link=http://lwxnimwgwtjk.com/]lwxnimwgwtjk[/link], http://upflsboqbobl.com/
แหล่งอ้างอิง
TFyX4A ihuayloxxwsw, [url=http://pgnwfozqqsou.com/]pgnwfozqqsou[/url], [link=http://lwxnimwgwtjk.com/]lwxnimwgwtjk[/link], http://upflsboqbobl.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
TFyX4A ihuayloxxwsw, [url=http://pgnwfozqqsou.com/]pgnwfozqqsou[/url], [link=http://lwxnimwgwtjk.com/]lwxnimwgwtjk[/link], http://upflsboqbobl.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
TFyX4A ihuayloxxwsw, [url=http://pgnwfozqqsou.com/]pgnwfozqqsou[/url], [link=http://lwxnimwgwtjk.com/]lwxnimwgwtjk[/link], http://upflsboqbobl.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้