รายละเอียดพรรณไม้ : 2016


ชื่อวิทยาศาสตร์
Could I borrow your phone, please? flonase nasal spray how often 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
สกุล

Luffa Mill.

สปีชีส์

cylindrica

Variety

-

Sub Variety
fAFkoIjTpIMggZV
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Could I borrow your phone, please? flonase nasal spray how often 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
ชื่อไทย
Crazyfrog
ชื่อท้องถิ่น
Crazyfrog
ชื่อสามัญ
Crazyfrog
ชื่อวงศ์
Crazyfrog
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Could I borrow your phone, please? flonase nasal spray how often 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Could I borrow your phone, please? flonase nasal spray how often 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
ถิ่นกำเนิด
Could I borrow your phone, please? flonase nasal spray how often 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
การกระจายพันธุ์
Could I borrow your phone, please? flonase nasal spray how often 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
การปลูกและการขยายพันธุ์
Could I borrow your phone, please? flonase nasal spray how often 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
ระยะเวลาการติดดอก
Crazyfrog
ระยะเวลาการติดผล
Crazyfrog
ประเภทการใช้ประโยชน์
Could I borrow your phone, please? flonase nasal spray how often 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
หมายเหตุ
Could I borrow your phone, please? flonase nasal spray how often 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
แหล่งอ้างอิง
Could I borrow your phone, please? flonase nasal spray how often 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Could I borrow your phone, please? flonase nasal spray how often 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Could I borrow your phone, please? flonase nasal spray how often 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้