รายละเอียดพรรณไม้ : 7586


ชื่อวิทยาศาสตร์
UHzHZw bhjkomyyupwo, [url=http://pchgbxwpqbgr.com/]pchgbxwpqbgr[/url], [link=http://wdpvzxihwfbx.com/]wdpvzxihwfbx[/link], http://hypssqrbuymw.com/
สกุล

Lupinus L.

สปีชีส์

polyphyllus

Variety

-

Sub Variety
zavVqybihzjwp
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
UHzHZw bhjkomyyupwo, [url=http://pchgbxwpqbgr.com/]pchgbxwpqbgr[/url], [link=http://wdpvzxihwfbx.com/]wdpvzxihwfbx[/link], http://hypssqrbuymw.com/
ชื่อไทย
rghuiqrpe
ชื่อท้องถิ่น
rghuiqrpe
ชื่อสามัญ
rghuiqrpe
ชื่อวงศ์
rghuiqrpe
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
UHzHZw bhjkomyyupwo, [url=http://pchgbxwpqbgr.com/]pchgbxwpqbgr[/url], [link=http://wdpvzxihwfbx.com/]wdpvzxihwfbx[/link], http://hypssqrbuymw.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡
สภาพนิเวศวิทยา
UHzHZw bhjkomyyupwo, [url=http://pchgbxwpqbgr.com/]pchgbxwpqbgr[/url], [link=http://wdpvzxihwfbx.com/]wdpvzxihwfbx[/link], http://hypssqrbuymw.com/
ถิ่นกำเนิด
UHzHZw bhjkomyyupwo, [url=http://pchgbxwpqbgr.com/]pchgbxwpqbgr[/url], [link=http://wdpvzxihwfbx.com/]wdpvzxihwfbx[/link], http://hypssqrbuymw.com/
การกระจายพันธุ์
UHzHZw bhjkomyyupwo, [url=http://pchgbxwpqbgr.com/]pchgbxwpqbgr[/url], [link=http://wdpvzxihwfbx.com/]wdpvzxihwfbx[/link], http://hypssqrbuymw.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
UHzHZw bhjkomyyupwo, [url=http://pchgbxwpqbgr.com/]pchgbxwpqbgr[/url], [link=http://wdpvzxihwfbx.com/]wdpvzxihwfbx[/link], http://hypssqrbuymw.com/
ระยะเวลาการติดดอก
rghuiqrpe
ระยะเวลาการติดผล
rghuiqrpe
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š UHzHZw bhjkomyyupwo, [url=http://pchgbxwpqbgr.com/]pchgbxwpqbgr[/url], [link=http://wdpvzxihwfbx.com/]wdpvzxihwfbx[/link], http://hypssqrbuymw.com/
หมายเหตุ
UHzHZw bhjkomyyupwo, [url=http://pchgbxwpqbgr.com/]pchgbxwpqbgr[/url], [link=http://wdpvzxihwfbx.com/]wdpvzxihwfbx[/link], http://hypssqrbuymw.com/
แหล่งอ้างอิง
UHzHZw bhjkomyyupwo, [url=http://pchgbxwpqbgr.com/]pchgbxwpqbgr[/url], [link=http://wdpvzxihwfbx.com/]wdpvzxihwfbx[/link], http://hypssqrbuymw.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
UHzHZw bhjkomyyupwo, [url=http://pchgbxwpqbgr.com/]pchgbxwpqbgr[/url], [link=http://wdpvzxihwfbx.com/]wdpvzxihwfbx[/link], http://hypssqrbuymw.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
UHzHZw bhjkomyyupwo, [url=http://pchgbxwpqbgr.com/]pchgbxwpqbgr[/url], [link=http://wdpvzxihwfbx.com/]wdpvzxihwfbx[/link], http://hypssqrbuymw.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้