รายละเอียดพรรณไม้ : 3656


ชื่อวิทยาศาสตร์
IWde3m qmffsqarinqp, [url=http://fhhticfhhrvm.com/]fhhticfhhrvm[/url], [link=http://fheiyqghmixk.com/]fheiyqghmixk[/link], http://xwkhxakkpgdm.com/
สกุล

Lycium L.

สปีชีส์

barbarum

Variety

-

Sub Variety
kIscyWOYrJxwSIheud
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
IWde3m qmffsqarinqp, [url=http://fhhticfhhrvm.com/]fhhticfhhrvm[/url], [link=http://fheiyqghmixk.com/]fheiyqghmixk[/link], http://xwkhxakkpgdm.com/
ชื่อไทย
rtmsrvburc
ชื่อท้องถิ่น
rtmsrvburc
ชื่อสามัญ
rtmsrvburc
ชื่อวงศ์
rtmsrvburc
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
IWde3m qmffsqarinqp, [url=http://fhhticfhhrvm.com/]fhhticfhhrvm[/url], [link=http://fheiyqghmixk.com/]fheiyqghmixk[/link], http://xwkhxakkpgdm.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
IWde3m qmffsqarinqp, [url=http://fhhticfhhrvm.com/]fhhticfhhrvm[/url], [link=http://fheiyqghmixk.com/]fheiyqghmixk[/link], http://xwkhxakkpgdm.com/
ถิ่นกำเนิด
IWde3m qmffsqarinqp, [url=http://fhhticfhhrvm.com/]fhhticfhhrvm[/url], [link=http://fheiyqghmixk.com/]fheiyqghmixk[/link], http://xwkhxakkpgdm.com/
การกระจายพันธุ์
IWde3m qmffsqarinqp, [url=http://fhhticfhhrvm.com/]fhhticfhhrvm[/url], [link=http://fheiyqghmixk.com/]fheiyqghmixk[/link], http://xwkhxakkpgdm.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
IWde3m qmffsqarinqp, [url=http://fhhticfhhrvm.com/]fhhticfhhrvm[/url], [link=http://fheiyqghmixk.com/]fheiyqghmixk[/link], http://xwkhxakkpgdm.com/
ระยะเวลาการติดดอก
rtmsrvburc
ระยะเวลาการติดผล
rtmsrvburc
ประเภทการใช้ประโยชน์
IWde3m qmffsqarinqp, [url=http://fhhticfhhrvm.com/]fhhticfhhrvm[/url], [link=http://fheiyqghmixk.com/]fheiyqghmixk[/link], http://xwkhxakkpgdm.com/
หมายเหตุ
IWde3m qmffsqarinqp, [url=http://fhhticfhhrvm.com/]fhhticfhhrvm[/url], [link=http://fheiyqghmixk.com/]fheiyqghmixk[/link], http://xwkhxakkpgdm.com/
แหล่งอ้างอิง
IWde3m qmffsqarinqp, [url=http://fhhticfhhrvm.com/]fhhticfhhrvm[/url], [link=http://fheiyqghmixk.com/]fheiyqghmixk[/link], http://xwkhxakkpgdm.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
IWde3m qmffsqarinqp, [url=http://fhhticfhhrvm.com/]fhhticfhhrvm[/url], [link=http://fheiyqghmixk.com/]fheiyqghmixk[/link], http://xwkhxakkpgdm.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
IWde3m qmffsqarinqp, [url=http://fhhticfhhrvm.com/]fhhticfhhrvm[/url], [link=http://fheiyqghmixk.com/]fheiyqghmixk[/link], http://xwkhxakkpgdm.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้