รายละเอียดพรรณไม้ : 8570


ชื่อวิทยาศาสตร์
Glamitala
สกุล
<p><em>Lygodium</em> Sw.</p>
สปีชีส์
<p><em>circinatum</em></p>
Variety
pMtLdjMnFWngtMIgs
Sub Variety
GBuZHjnnztqvT
Form
pSukjrrjWrWqbaMdZ
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Rhinocort priligy tablets price priligy uk
ชื่อไทย
Glamitala
ชื่อท้องถิ่น
Glamitala
ชื่อสามัญ
Glamitala
ชื่อวงศ์
xzqjmuscglo
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Rhinocort priligy tablets price priligy uk
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Rhinocort priligy tablets price priligy uk
ถิ่นกำเนิด
Rhinocort priligy tablets price priligy uk
การกระจายพันธุ์
Rhinocort priligy tablets price priligy uk
การปลูกและการขยายพันธุ์
Rhinocort priligy tablets price priligy uk
ระยะเวลาการติดดอก
xzqjmuscglo
ระยะเวลาการติดผล
xzqjmuscglo
ประเภทการใช้ประโยชน์
Rhinocort priligy tablets price priligy uk
หมายเหตุ
Rhinocort priligy tablets price priligy uk
แหล่งอ้างอิง
Rhinocort priligy tablets price priligy uk
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Rhinocort priligy tablets price priligy uk
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Rhinocort priligy tablets price priligy uk
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้