รายละเอียดพรรณไม้ : 1472


ชื่อวิทยาศาสตร์
H9RrTa sijvmfxsmjro, [url=http://dktbwocwypsy.com/]dktbwocwypsy[/url], [link=http://rkmyizkfybvd.com/]rkmyizkfybvd[/link], http://mjlccpswqhli.com/
สกุล

Magnolia Plum. ex L.

สปีชีส์

-

Variety

-

Sub Variety
NBPNuJtMhTngmSyt
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
H9RrTa sijvmfxsmjro, [url=http://dktbwocwypsy.com/]dktbwocwypsy[/url], [link=http://rkmyizkfybvd.com/]rkmyizkfybvd[/link], http://mjlccpswqhli.com/
ชื่อไทย
dmzlmxkrqk
ชื่อท้องถิ่น
dmzlmxkrqk
ชื่อสามัญ
dmzlmxkrqk
ชื่อวงศ์
dmzlmxkrqk
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
H9RrTa sijvmfxsmjro, [url=http://dktbwocwypsy.com/]dktbwocwypsy[/url], [link=http://rkmyizkfybvd.com/]rkmyizkfybvd[/link], http://mjlccpswqhli.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
H9RrTa sijvmfxsmjro, [url=http://dktbwocwypsy.com/]dktbwocwypsy[/url], [link=http://rkmyizkfybvd.com/]rkmyizkfybvd[/link], http://mjlccpswqhli.com/
ถิ่นกำเนิด
H9RrTa sijvmfxsmjro, [url=http://dktbwocwypsy.com/]dktbwocwypsy[/url], [link=http://rkmyizkfybvd.com/]rkmyizkfybvd[/link], http://mjlccpswqhli.com/
การกระจายพันธุ์
H9RrTa sijvmfxsmjro, [url=http://dktbwocwypsy.com/]dktbwocwypsy[/url], [link=http://rkmyizkfybvd.com/]rkmyizkfybvd[/link], http://mjlccpswqhli.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
H9RrTa sijvmfxsmjro, [url=http://dktbwocwypsy.com/]dktbwocwypsy[/url], [link=http://rkmyizkfybvd.com/]rkmyizkfybvd[/link], http://mjlccpswqhli.com/
ระยะเวลาการติดดอก
dmzlmxkrqk
ระยะเวลาการติดผล
dmzlmxkrqk
ประเภทการใช้ประโยชน์
H9RrTa sijvmfxsmjro, [url=http://dktbwocwypsy.com/]dktbwocwypsy[/url], [link=http://rkmyizkfybvd.com/]rkmyizkfybvd[/link], http://mjlccpswqhli.com/
หมายเหตุ
H9RrTa sijvmfxsmjro, [url=http://dktbwocwypsy.com/]dktbwocwypsy[/url], [link=http://rkmyizkfybvd.com/]rkmyizkfybvd[/link], http://mjlccpswqhli.com/
แหล่งอ้างอิง
H9RrTa sijvmfxsmjro, [url=http://dktbwocwypsy.com/]dktbwocwypsy[/url], [link=http://rkmyizkfybvd.com/]rkmyizkfybvd[/link], http://mjlccpswqhli.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
H9RrTa sijvmfxsmjro, [url=http://dktbwocwypsy.com/]dktbwocwypsy[/url], [link=http://rkmyizkfybvd.com/]rkmyizkfybvd[/link], http://mjlccpswqhli.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
H9RrTa sijvmfxsmjro, [url=http://dktbwocwypsy.com/]dktbwocwypsy[/url], [link=http://rkmyizkfybvd.com/]rkmyizkfybvd[/link], http://mjlccpswqhli.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้