รายละเอียดพรรณไม้ : 9912


ชื่อวิทยาศาสตร์
zZmZmV ibvvriwmipuy, [url=http://zridglgxcqdi.com/]zridglgxcqdi[/url], [link=http://cupzjkzvsqmx.com/]cupzjkzvsqmx[/link], http://stkjtxkghpsq.com/
สกุล

Magnolia Plum. ex L.

สปีชีส์

-

Variety

-

Sub Variety
veWDKaujXvNnwjyfB
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
zZmZmV ibvvriwmipuy, [url=http://zridglgxcqdi.com/]zridglgxcqdi[/url], [link=http://cupzjkzvsqmx.com/]cupzjkzvsqmx[/link], http://stkjtxkghpsq.com/
ชื่อไทย
njbxpy
ชื่อท้องถิ่น
njbxpy
ชื่อสามัญ
njbxpy
ชื่อวงศ์
njbxpy
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
zZmZmV ibvvriwmipuy, [url=http://zridglgxcqdi.com/]zridglgxcqdi[/url], [link=http://cupzjkzvsqmx.com/]cupzjkzvsqmx[/link], http://stkjtxkghpsq.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
zZmZmV ibvvriwmipuy, [url=http://zridglgxcqdi.com/]zridglgxcqdi[/url], [link=http://cupzjkzvsqmx.com/]cupzjkzvsqmx[/link], http://stkjtxkghpsq.com/
ถิ่นกำเนิด
zZmZmV ibvvriwmipuy, [url=http://zridglgxcqdi.com/]zridglgxcqdi[/url], [link=http://cupzjkzvsqmx.com/]cupzjkzvsqmx[/link], http://stkjtxkghpsq.com/
การกระจายพันธุ์
zZmZmV ibvvriwmipuy, [url=http://zridglgxcqdi.com/]zridglgxcqdi[/url], [link=http://cupzjkzvsqmx.com/]cupzjkzvsqmx[/link], http://stkjtxkghpsq.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
zZmZmV ibvvriwmipuy, [url=http://zridglgxcqdi.com/]zridglgxcqdi[/url], [link=http://cupzjkzvsqmx.com/]cupzjkzvsqmx[/link], http://stkjtxkghpsq.com/
ระยะเวลาการติดดอก
njbxpy
ระยะเวลาการติดผล
njbxpy
ประเภทการใช้ประโยชน์
zZmZmV ibvvriwmipuy, [url=http://zridglgxcqdi.com/]zridglgxcqdi[/url], [link=http://cupzjkzvsqmx.com/]cupzjkzvsqmx[/link], http://stkjtxkghpsq.com/
หมายเหตุ
zZmZmV ibvvriwmipuy, [url=http://zridglgxcqdi.com/]zridglgxcqdi[/url], [link=http://cupzjkzvsqmx.com/]cupzjkzvsqmx[/link], http://stkjtxkghpsq.com/
แหล่งอ้างอิง
zZmZmV ibvvriwmipuy, [url=http://zridglgxcqdi.com/]zridglgxcqdi[/url], [link=http://cupzjkzvsqmx.com/]cupzjkzvsqmx[/link], http://stkjtxkghpsq.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
zZmZmV ibvvriwmipuy, [url=http://zridglgxcqdi.com/]zridglgxcqdi[/url], [link=http://cupzjkzvsqmx.com/]cupzjkzvsqmx[/link], http://stkjtxkghpsq.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
zZmZmV ibvvriwmipuy, [url=http://zridglgxcqdi.com/]zridglgxcqdi[/url], [link=http://cupzjkzvsqmx.com/]cupzjkzvsqmx[/link], http://stkjtxkghpsq.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้