รายละเอียดพรรณไม้ : 7510


ชื่อวิทยาศาสตร์
I love this site consecuencias pastillas anticonceptivas yasmin People of any age can be affected by depression
สกุล

Melocactus Link & Otto

สปีชีส์

matanzanus

Variety

-

Sub Variety
JzcxuuluuDxGohEaYys
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I love this site consecuencias pastillas anticonceptivas yasmin People of any age can be affected by depression
ชื่อไทย
Frederic
ชื่อท้องถิ่น
Frederic
ชื่อสามัญ
Frederic
ชื่อวงศ์
Frederic
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I love this site consecuencias pastillas anticonceptivas yasmin People of any age can be affected by depression
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I love this site consecuencias pastillas anticonceptivas yasmin People of any age can be affected by depression
ถิ่นกำเนิด
I love this site consecuencias pastillas anticonceptivas yasmin People of any age can be affected by depression
การกระจายพันธุ์
I love this site consecuencias pastillas anticonceptivas yasmin People of any age can be affected by depression
การปลูกและการขยายพันธุ์
I love this site consecuencias pastillas anticonceptivas yasmin People of any age can be affected by depression
ระยะเวลาการติดดอก
Frederic
ระยะเวลาการติดผล
Frederic
ประเภทการใช้ประโยชน์
I love this site consecuencias pastillas anticonceptivas yasmin People of any age can be affected by depression
หมายเหตุ
I love this site consecuencias pastillas anticonceptivas yasmin People of any age can be affected by depression
แหล่งอ้างอิง
I love this site consecuencias pastillas anticonceptivas yasmin People of any age can be affected by depression
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I love this site consecuencias pastillas anticonceptivas yasmin People of any age can be affected by depression
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I love this site consecuencias pastillas anticonceptivas yasmin People of any age can be affected by depression
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้