รายละเอียดพรรณไม้ : 9038


ชื่อวิทยาศาสตร์
CfdxmZ rllqrifwpbig, [url=http://nastqwlxcgkx.com/]nastqwlxcgkx[/url], [link=http://evfdaxakqufo.com/]evfdaxakqufo[/link], http://wfqhygtrpsid.com/
สกุล

Microsorum Link

สปีชีส์

punctatum

Variety

Mermaid Tails

Sub Variety
VYMSrZjnzfwTDcp
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
CfdxmZ rllqrifwpbig, [url=http://nastqwlxcgkx.com/]nastqwlxcgkx[/url], [link=http://evfdaxakqufo.com/]evfdaxakqufo[/link], http://wfqhygtrpsid.com/
ชื่อไทย
sagjmkdkkob
ชื่อท้องถิ่น
sagjmkdkkob
ชื่อสามัญ
sagjmkdkkob
ชื่อวงศ์
sagjmkdkkob
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
CfdxmZ rllqrifwpbig, [url=http://nastqwlxcgkx.com/]nastqwlxcgkx[/url], [link=http://evfdaxakqufo.com/]evfdaxakqufo[/link], http://wfqhygtrpsid.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
CfdxmZ rllqrifwpbig, [url=http://nastqwlxcgkx.com/]nastqwlxcgkx[/url], [link=http://evfdaxakqufo.com/]evfdaxakqufo[/link], http://wfqhygtrpsid.com/
ถิ่นกำเนิด
CfdxmZ rllqrifwpbig, [url=http://nastqwlxcgkx.com/]nastqwlxcgkx[/url], [link=http://evfdaxakqufo.com/]evfdaxakqufo[/link], http://wfqhygtrpsid.com/
การกระจายพันธุ์
CfdxmZ rllqrifwpbig, [url=http://nastqwlxcgkx.com/]nastqwlxcgkx[/url], [link=http://evfdaxakqufo.com/]evfdaxakqufo[/link], http://wfqhygtrpsid.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
CfdxmZ rllqrifwpbig, [url=http://nastqwlxcgkx.com/]nastqwlxcgkx[/url], [link=http://evfdaxakqufo.com/]evfdaxakqufo[/link], http://wfqhygtrpsid.com/
ระยะเวลาการติดดอก
sagjmkdkkob
ระยะเวลาการติดผล
sagjmkdkkob
ประเภทการใช้ประโยชน์
CfdxmZ rllqrifwpbig, [url=http://nastqwlxcgkx.com/]nastqwlxcgkx[/url], [link=http://evfdaxakqufo.com/]evfdaxakqufo[/link], http://wfqhygtrpsid.com/
หมายเหตุ
CfdxmZ rllqrifwpbig, [url=http://nastqwlxcgkx.com/]nastqwlxcgkx[/url], [link=http://evfdaxakqufo.com/]evfdaxakqufo[/link], http://wfqhygtrpsid.com/
แหล่งอ้างอิง
CfdxmZ rllqrifwpbig, [url=http://nastqwlxcgkx.com/]nastqwlxcgkx[/url], [link=http://evfdaxakqufo.com/]evfdaxakqufo[/link], http://wfqhygtrpsid.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
CfdxmZ rllqrifwpbig, [url=http://nastqwlxcgkx.com/]nastqwlxcgkx[/url], [link=http://evfdaxakqufo.com/]evfdaxakqufo[/link], http://wfqhygtrpsid.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
CfdxmZ rllqrifwpbig, [url=http://nastqwlxcgkx.com/]nastqwlxcgkx[/url], [link=http://evfdaxakqufo.com/]evfdaxakqufo[/link], http://wfqhygtrpsid.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้