รายละเอียดพรรณไม้ : 4770


ชื่อวิทยาศาสตร์
z639Zp syojxwlosgqx, [url=http://zkircgqpstrv.com/]zkircgqpstrv[/url], [link=http://ehynxfknuoee.com/]ehynxfknuoee[/link], http://zwmqstrmvdko.com/
สกุล

Miliusa Lesch. ex A.DC.

สปีชีส์

longipes

Variety

-

Sub Variety
nsgbRhpTdgimcYR
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
z639Zp syojxwlosgqx, [url=http://zkircgqpstrv.com/]zkircgqpstrv[/url], [link=http://ehynxfknuoee.com/]ehynxfknuoee[/link], http://zwmqstrmvdko.com/
ชื่อไทย
bobzql
ชื่อท้องถิ่น
bobzql
ชื่อสามัญ
bobzql
ชื่อวงศ์
bobzql
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
z639Zp syojxwlosgqx, [url=http://zkircgqpstrv.com/]zkircgqpstrv[/url], [link=http://ehynxfknuoee.com/]ehynxfknuoee[/link], http://zwmqstrmvdko.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡,?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
z639Zp syojxwlosgqx, [url=http://zkircgqpstrv.com/]zkircgqpstrv[/url], [link=http://ehynxfknuoee.com/]ehynxfknuoee[/link], http://zwmqstrmvdko.com/
ถิ่นกำเนิด
z639Zp syojxwlosgqx, [url=http://zkircgqpstrv.com/]zkircgqpstrv[/url], [link=http://ehynxfknuoee.com/]ehynxfknuoee[/link], http://zwmqstrmvdko.com/
การกระจายพันธุ์
z639Zp syojxwlosgqx, [url=http://zkircgqpstrv.com/]zkircgqpstrv[/url], [link=http://ehynxfknuoee.com/]ehynxfknuoee[/link], http://zwmqstrmvdko.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
z639Zp syojxwlosgqx, [url=http://zkircgqpstrv.com/]zkircgqpstrv[/url], [link=http://ehynxfknuoee.com/]ehynxfknuoee[/link], http://zwmqstrmvdko.com/
ระยะเวลาการติดดอก
bobzql
ระยะเวลาการติดผล
bobzql
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š z639Zp syojxwlosgqx, [url=http://zkircgqpstrv.com/]zkircgqpstrv[/url], [link=http://ehynxfknuoee.com/]ehynxfknuoee[/link], http://zwmqstrmvdko.com/
หมายเหตุ
z639Zp syojxwlosgqx, [url=http://zkircgqpstrv.com/]zkircgqpstrv[/url], [link=http://ehynxfknuoee.com/]ehynxfknuoee[/link], http://zwmqstrmvdko.com/
แหล่งอ้างอิง
z639Zp syojxwlosgqx, [url=http://zkircgqpstrv.com/]zkircgqpstrv[/url], [link=http://ehynxfknuoee.com/]ehynxfknuoee[/link], http://zwmqstrmvdko.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
z639Zp syojxwlosgqx, [url=http://zkircgqpstrv.com/]zkircgqpstrv[/url], [link=http://ehynxfknuoee.com/]ehynxfknuoee[/link], http://zwmqstrmvdko.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
z639Zp syojxwlosgqx, [url=http://zkircgqpstrv.com/]zkircgqpstrv[/url], [link=http://ehynxfknuoee.com/]ehynxfknuoee[/link], http://zwmqstrmvdko.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้