รายละเอียดพรรณไม้ : 2714


ชื่อวิทยาศาสตร์
We'll need to take up references mirtazapine pronunciation uk People of any age can be affected by depression
สกุล

Miliusa Lesch. ex A.DC.

สปีชีส์

velutina

Variety

-

Sub Variety
nHXyoFrNVreQiH
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
We'll need to take up references mirtazapine pronunciation uk People of any age can be affected by depression
ชื่อไทย
Ricardo
ชื่อท้องถิ่น
Ricardo
ชื่อสามัญ
Ricardo
ชื่อวงศ์
Ricardo
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
We'll need to take up references mirtazapine pronunciation uk People of any age can be affected by depression
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
We'll need to take up references mirtazapine pronunciation uk People of any age can be affected by depression
ถิ่นกำเนิด
We'll need to take up references mirtazapine pronunciation uk People of any age can be affected by depression
การกระจายพันธุ์
We'll need to take up references mirtazapine pronunciation uk People of any age can be affected by depression
การปลูกและการขยายพันธุ์
We'll need to take up references mirtazapine pronunciation uk People of any age can be affected by depression
ระยะเวลาการติดดอก
Ricardo
ระยะเวลาการติดผล
Ricardo
ประเภทการใช้ประโยชน์
We'll need to take up references mirtazapine pronunciation uk People of any age can be affected by depression
หมายเหตุ
We'll need to take up references mirtazapine pronunciation uk People of any age can be affected by depression
แหล่งอ้างอิง
We'll need to take up references mirtazapine pronunciation uk People of any age can be affected by depression
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
We'll need to take up references mirtazapine pronunciation uk People of any age can be affected by depression
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
We'll need to take up references mirtazapine pronunciation uk People of any age can be affected by depression
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้