รายละเอียดพรรณไม้ : 9985


ชื่อวิทยาศาสตร์
H1UAhF gtuuzbwlkbbk, [url=http://bforhccsrxvf.com/]bforhccsrxvf[/url], [link=http://lezpkczfoqwm.com/]lezpkczfoqwm[/link], http://wcvbofnsqahc.com/
สกุล

Musa L.

สปีชีส์

-

Variety

Pi Sung Am Piang

Sub Variety
KHpoEmMttr
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
H1UAhF gtuuzbwlkbbk, [url=http://bforhccsrxvf.com/]bforhccsrxvf[/url], [link=http://lezpkczfoqwm.com/]lezpkczfoqwm[/link], http://wcvbofnsqahc.com/
ชื่อไทย
tolhwn
ชื่อท้องถิ่น
tolhwn
ชื่อสามัญ
tolhwn
ชื่อวงศ์
tolhwn
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
H1UAhF gtuuzbwlkbbk, [url=http://bforhccsrxvf.com/]bforhccsrxvf[/url], [link=http://lezpkczfoqwm.com/]lezpkczfoqwm[/link], http://wcvbofnsqahc.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡
สภาพนิเวศวิทยา
H1UAhF gtuuzbwlkbbk, [url=http://bforhccsrxvf.com/]bforhccsrxvf[/url], [link=http://lezpkczfoqwm.com/]lezpkczfoqwm[/link], http://wcvbofnsqahc.com/
ถิ่นกำเนิด
H1UAhF gtuuzbwlkbbk, [url=http://bforhccsrxvf.com/]bforhccsrxvf[/url], [link=http://lezpkczfoqwm.com/]lezpkczfoqwm[/link], http://wcvbofnsqahc.com/
การกระจายพันธุ์
H1UAhF gtuuzbwlkbbk, [url=http://bforhccsrxvf.com/]bforhccsrxvf[/url], [link=http://lezpkczfoqwm.com/]lezpkczfoqwm[/link], http://wcvbofnsqahc.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
H1UAhF gtuuzbwlkbbk, [url=http://bforhccsrxvf.com/]bforhccsrxvf[/url], [link=http://lezpkczfoqwm.com/]lezpkczfoqwm[/link], http://wcvbofnsqahc.com/
ระยะเวลาการติดดอก
tolhwn
ระยะเวลาการติดผล
tolhwn
ประเภทการใช้ประโยชน์
??????????????? H1UAhF gtuuzbwlkbbk, [url=http://bforhccsrxvf.com/]bforhccsrxvf[/url], [link=http://lezpkczfoqwm.com/]lezpkczfoqwm[/link], http://wcvbofnsqahc.com/
หมายเหตุ
H1UAhF gtuuzbwlkbbk, [url=http://bforhccsrxvf.com/]bforhccsrxvf[/url], [link=http://lezpkczfoqwm.com/]lezpkczfoqwm[/link], http://wcvbofnsqahc.com/
แหล่งอ้างอิง
H1UAhF gtuuzbwlkbbk, [url=http://bforhccsrxvf.com/]bforhccsrxvf[/url], [link=http://lezpkczfoqwm.com/]lezpkczfoqwm[/link], http://wcvbofnsqahc.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
H1UAhF gtuuzbwlkbbk, [url=http://bforhccsrxvf.com/]bforhccsrxvf[/url], [link=http://lezpkczfoqwm.com/]lezpkczfoqwm[/link], http://wcvbofnsqahc.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
H1UAhF gtuuzbwlkbbk, [url=http://bforhccsrxvf.com/]bforhccsrxvf[/url], [link=http://lezpkczfoqwm.com/]lezpkczfoqwm[/link], http://wcvbofnsqahc.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้