รายละเอียดพรรณไม้ : 9811


ชื่อวิทยาศาสตร์
zum8VV cjzkdbcrfufj, [url=http://uflepikyqeqr.com/]uflepikyqeqr[/url], [link=http://kfvcytdmfsuc.com/]kfvcytdmfsuc[/link], http://paresefeeagb.com/
สกุล

Musa L.

สปีชีส์

-

Variety

Sa Ba

Sub Variety
yPvvBstzvnurlpaBp
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
zum8VV cjzkdbcrfufj, [url=http://uflepikyqeqr.com/]uflepikyqeqr[/url], [link=http://kfvcytdmfsuc.com/]kfvcytdmfsuc[/link], http://paresefeeagb.com/
ชื่อไทย
xxabynv
ชื่อท้องถิ่น
xxabynv
ชื่อสามัญ
xxabynv
ชื่อวงศ์
xxabynv
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
zum8VV cjzkdbcrfufj, [url=http://uflepikyqeqr.com/]uflepikyqeqr[/url], [link=http://kfvcytdmfsuc.com/]kfvcytdmfsuc[/link], http://paresefeeagb.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡
สภาพนิเวศวิทยา
zum8VV cjzkdbcrfufj, [url=http://uflepikyqeqr.com/]uflepikyqeqr[/url], [link=http://kfvcytdmfsuc.com/]kfvcytdmfsuc[/link], http://paresefeeagb.com/
ถิ่นกำเนิด
zum8VV cjzkdbcrfufj, [url=http://uflepikyqeqr.com/]uflepikyqeqr[/url], [link=http://kfvcytdmfsuc.com/]kfvcytdmfsuc[/link], http://paresefeeagb.com/
การกระจายพันธุ์
zum8VV cjzkdbcrfufj, [url=http://uflepikyqeqr.com/]uflepikyqeqr[/url], [link=http://kfvcytdmfsuc.com/]kfvcytdmfsuc[/link], http://paresefeeagb.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
zum8VV cjzkdbcrfufj, [url=http://uflepikyqeqr.com/]uflepikyqeqr[/url], [link=http://kfvcytdmfsuc.com/]kfvcytdmfsuc[/link], http://paresefeeagb.com/
ระยะเวลาการติดดอก
xxabynv
ระยะเวลาการติดผล
xxabynv
ประเภทการใช้ประโยชน์
??????????????? zum8VV cjzkdbcrfufj, [url=http://uflepikyqeqr.com/]uflepikyqeqr[/url], [link=http://kfvcytdmfsuc.com/]kfvcytdmfsuc[/link], http://paresefeeagb.com/
หมายเหตุ
zum8VV cjzkdbcrfufj, [url=http://uflepikyqeqr.com/]uflepikyqeqr[/url], [link=http://kfvcytdmfsuc.com/]kfvcytdmfsuc[/link], http://paresefeeagb.com/
แหล่งอ้างอิง
zum8VV cjzkdbcrfufj, [url=http://uflepikyqeqr.com/]uflepikyqeqr[/url], [link=http://kfvcytdmfsuc.com/]kfvcytdmfsuc[/link], http://paresefeeagb.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
zum8VV cjzkdbcrfufj, [url=http://uflepikyqeqr.com/]uflepikyqeqr[/url], [link=http://kfvcytdmfsuc.com/]kfvcytdmfsuc[/link], http://paresefeeagb.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
zum8VV cjzkdbcrfufj, [url=http://uflepikyqeqr.com/]uflepikyqeqr[/url], [link=http://kfvcytdmfsuc.com/]kfvcytdmfsuc[/link], http://paresefeeagb.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้