รายละเอียดพรรณไม้ : 3439


ชื่อวิทยาศาสตร์
Will I get paid for overtime? metoprolol succinate side effects eyes 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
สกุล

Musa L.

สปีชีส์

acuminata

Variety

-

Sub Variety
HSwxgYnVhTjSL
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Will I get paid for overtime? metoprolol succinate side effects eyes 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
ชื่อไทย
Wilton
ชื่อท้องถิ่น
Wilton
ชื่อสามัญ
Wilton
ชื่อวงศ์
Wilton
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Will I get paid for overtime? metoprolol succinate side effects eyes 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Will I get paid for overtime? metoprolol succinate side effects eyes 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
ถิ่นกำเนิด
Will I get paid for overtime? metoprolol succinate side effects eyes 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
การกระจายพันธุ์
Will I get paid for overtime? metoprolol succinate side effects eyes 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
การปลูกและการขยายพันธุ์
Will I get paid for overtime? metoprolol succinate side effects eyes 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
ระยะเวลาการติดดอก
Wilton
ระยะเวลาการติดผล
Wilton
ประเภทการใช้ประโยชน์
Will I get paid for overtime? metoprolol succinate side effects eyes 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
หมายเหตุ
Will I get paid for overtime? metoprolol succinate side effects eyes 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิง
Will I get paid for overtime? metoprolol succinate side effects eyes 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Will I get paid for overtime? metoprolol succinate side effects eyes 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Will I get paid for overtime? metoprolol succinate side effects eyes 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้