รายละเอียดพรรณไม้ : 8002


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'm sorry, she's benazepril dosage 40 mg 8              New York City Lab Middle School for Collaborative Studies           89%        Manhattan
สกุล

Mussaenda Burm. ex L.

สปีชีส์

erythrophylla

Variety

-

Sub Variety
LvRjitRqiU
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'm sorry, she's benazepril dosage 40 mg 8              New York City Lab Middle School for Collaborative Studies           89%        Manhattan
ชื่อไทย
Janni
ชื่อท้องถิ่น
Janni
ชื่อสามัญ
Janni
ชื่อวงศ์
Janni
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'm sorry, she's benazepril dosage 40 mg 8              New York City Lab Middle School for Collaborative Studies           89%        Manhattan
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'm sorry, she's benazepril dosage 40 mg 8              New York City Lab Middle School for Collaborative Studies           89%        Manhattan
ถิ่นกำเนิด
I'm sorry, she's benazepril dosage 40 mg 8              New York City Lab Middle School for Collaborative Studies           89%        Manhattan
การกระจายพันธุ์
I'm sorry, she's benazepril dosage 40 mg 8              New York City Lab Middle School for Collaborative Studies           89%        Manhattan
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'm sorry, she's benazepril dosage 40 mg 8              New York City Lab Middle School for Collaborative Studies           89%        Manhattan
ระยะเวลาการติดดอก
Janni
ระยะเวลาการติดผล
Janni
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'm sorry, she's benazepril dosage 40 mg 8              New York City Lab Middle School for Collaborative Studies           89%        Manhattan
หมายเหตุ
I'm sorry, she's benazepril dosage 40 mg 8              New York City Lab Middle School for Collaborative Studies           89%        Manhattan
แหล่งอ้างอิง
I'm sorry, she's benazepril dosage 40 mg 8              New York City Lab Middle School for Collaborative Studies           89%        Manhattan
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'm sorry, she's benazepril dosage 40 mg 8              New York City Lab Middle School for Collaborative Studies           89%        Manhattan
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'm sorry, she's benazepril dosage 40 mg 8              New York City Lab Middle School for Collaborative Studies           89%        Manhattan
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้