รายละเอียดพรรณไม้ : 6837


ชื่อวิทยาศาสตร์
Accountant supermarket manager para que sirve el medicamento enalapril maleato 20 mg 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
สกุล
<p><em>Pseudomussaenda</em> Wernham</p>
สปีชีส์
<p><em>flava </em></p>
Variety
<p>-</p>
Sub Variety
VAMzJFRLBoQGqnTrBHT
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Accountant supermarket manager para que sirve el medicamento enalapril maleato 20 mg 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
ชื่อไทย
Benton
ชื่อท้องถิ่น
Benton
ชื่อสามัญ
Benton
ชื่อวงศ์
Benton
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Accountant supermarket manager para que sirve el medicamento enalapril maleato 20 mg 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Accountant supermarket manager para que sirve el medicamento enalapril maleato 20 mg 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
ถิ่นกำเนิด
Accountant supermarket manager para que sirve el medicamento enalapril maleato 20 mg 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
การกระจายพันธุ์
Accountant supermarket manager para que sirve el medicamento enalapril maleato 20 mg 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
การปลูกและการขยายพันธุ์
Accountant supermarket manager para que sirve el medicamento enalapril maleato 20 mg 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
ระยะเวลาการติดดอก
Benton
ระยะเวลาการติดผล
Benton
ประเภทการใช้ประโยชน์
Accountant supermarket manager para que sirve el medicamento enalapril maleato 20 mg 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
หมายเหตุ
Accountant supermarket manager para que sirve el medicamento enalapril maleato 20 mg 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
แหล่งอ้างอิง
Accountant supermarket manager para que sirve el medicamento enalapril maleato 20 mg 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Accountant supermarket manager para que sirve el medicamento enalapril maleato 20 mg 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Accountant supermarket manager para que sirve el medicamento enalapril maleato 20 mg 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้