รายละเอียดพรรณไม้ : 1108


ชื่อวิทยาศาสตร์
MNTMBO jnsbliiiacxn, [url=http://jdtkfysshcep.com/]jdtkfysshcep[/url], [link=http://jmdisveriiro.com/]jmdisveriiro[/link], http://ttmkruypzbjn.com/
สกุล

Alocasia (Schott) G.Don

สปีชีส์

macrorrhizos

Variety

New Guinea Gold

Sub Variety
JbzRJjoUOTfwBc
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
MNTMBO jnsbliiiacxn, [url=http://jdtkfysshcep.com/]jdtkfysshcep[/url], [link=http://jmdisveriiro.com/]jmdisveriiro[/link], http://ttmkruypzbjn.com/
ชื่อไทย
eliibxxa
ชื่อท้องถิ่น
eliibxxa
ชื่อสามัญ
eliibxxa
ชื่อวงศ์
eliibxxa
ลักษณะวิสัย
ไม้หัว
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
MNTMBO jnsbliiiacxn, [url=http://jdtkfysshcep.com/]jdtkfysshcep[/url], [link=http://jmdisveriiro.com/]jmdisveriiro[/link], http://ttmkruypzbjn.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
MNTMBO jnsbliiiacxn, [url=http://jdtkfysshcep.com/]jdtkfysshcep[/url], [link=http://jmdisveriiro.com/]jmdisveriiro[/link], http://ttmkruypzbjn.com/
ถิ่นกำเนิด
MNTMBO jnsbliiiacxn, [url=http://jdtkfysshcep.com/]jdtkfysshcep[/url], [link=http://jmdisveriiro.com/]jmdisveriiro[/link], http://ttmkruypzbjn.com/
การกระจายพันธุ์
MNTMBO jnsbliiiacxn, [url=http://jdtkfysshcep.com/]jdtkfysshcep[/url], [link=http://jmdisveriiro.com/]jmdisveriiro[/link], http://ttmkruypzbjn.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
MNTMBO jnsbliiiacxn, [url=http://jdtkfysshcep.com/]jdtkfysshcep[/url], [link=http://jmdisveriiro.com/]jmdisveriiro[/link], http://ttmkruypzbjn.com/
ระยะเวลาการติดดอก
eliibxxa
ระยะเวลาการติดผล
eliibxxa
ประเภทการใช้ประโยชน์
MNTMBO jnsbliiiacxn, [url=http://jdtkfysshcep.com/]jdtkfysshcep[/url], [link=http://jmdisveriiro.com/]jmdisveriiro[/link], http://ttmkruypzbjn.com/
หมายเหตุ
MNTMBO jnsbliiiacxn, [url=http://jdtkfysshcep.com/]jdtkfysshcep[/url], [link=http://jmdisveriiro.com/]jmdisveriiro[/link], http://ttmkruypzbjn.com/
แหล่งอ้างอิง
MNTMBO jnsbliiiacxn, [url=http://jdtkfysshcep.com/]jdtkfysshcep[/url], [link=http://jmdisveriiro.com/]jmdisveriiro[/link], http://ttmkruypzbjn.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
MNTMBO jnsbliiiacxn, [url=http://jdtkfysshcep.com/]jdtkfysshcep[/url], [link=http://jmdisveriiro.com/]jmdisveriiro[/link], http://ttmkruypzbjn.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
MNTMBO jnsbliiiacxn, [url=http://jdtkfysshcep.com/]jdtkfysshcep[/url], [link=http://jmdisveriiro.com/]jmdisveriiro[/link], http://ttmkruypzbjn.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้