รายละเอียดพรรณไม้ : 1908


ชื่อวิทยาศาสตร์
Not available at the moment 1000mg of ibuprofen Regular exercise has a range of health benefits
สกุล

Alocasia (Schott) G.Don

สปีชีส์

macrorrhizos

Variety

New Guinea Gold

Sub Variety
plbbyOtuWcG
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Not available at the moment 1000mg of ibuprofen Regular exercise has a range of health benefits
ชื่อไทย
Rufus
ชื่อท้องถิ่น
Rufus
ชื่อสามัญ
Rufus
ชื่อวงศ์
Rufus
ลักษณะวิสัย
ไม้หัว
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Not available at the moment 1000mg of ibuprofen Regular exercise has a range of health benefits
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Not available at the moment 1000mg of ibuprofen Regular exercise has a range of health benefits
ถิ่นกำเนิด
Not available at the moment 1000mg of ibuprofen Regular exercise has a range of health benefits
การกระจายพันธุ์
Not available at the moment 1000mg of ibuprofen Regular exercise has a range of health benefits
การปลูกและการขยายพันธุ์
Not available at the moment 1000mg of ibuprofen Regular exercise has a range of health benefits
ระยะเวลาการติดดอก
Rufus
ระยะเวลาการติดผล
Rufus
ประเภทการใช้ประโยชน์
Not available at the moment 1000mg of ibuprofen Regular exercise has a range of health benefits
หมายเหตุ
Not available at the moment 1000mg of ibuprofen Regular exercise has a range of health benefits
แหล่งอ้างอิง
Not available at the moment 1000mg of ibuprofen Regular exercise has a range of health benefits
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Not available at the moment 1000mg of ibuprofen Regular exercise has a range of health benefits
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Not available at the moment 1000mg of ibuprofen Regular exercise has a range of health benefits
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้