รายละเอียดพรรณไม้ : 6418


ชื่อวิทยาศาสตร์
OxBQAy hfcacfwcjzqr, [url=http://gcugaatuylle.com/]gcugaatuylle[/url], [link=http://eqcekancgsyt.com/]eqcekancgsyt[/link], http://bdaposqgnnph.com/
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

-

Sub Variety
mHFSEVrXCdimqOyCa
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
OxBQAy hfcacfwcjzqr, [url=http://gcugaatuylle.com/]gcugaatuylle[/url], [link=http://eqcekancgsyt.com/]eqcekancgsyt[/link], http://bdaposqgnnph.com/
ชื่อไทย
ejwpyipew
ชื่อท้องถิ่น
ejwpyipew
ชื่อสามัญ
ejwpyipew
ชื่อวงศ์
ejwpyipew
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
OxBQAy hfcacfwcjzqr, [url=http://gcugaatuylle.com/]gcugaatuylle[/url], [link=http://eqcekancgsyt.com/]eqcekancgsyt[/link], http://bdaposqgnnph.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡,?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
OxBQAy hfcacfwcjzqr, [url=http://gcugaatuylle.com/]gcugaatuylle[/url], [link=http://eqcekancgsyt.com/]eqcekancgsyt[/link], http://bdaposqgnnph.com/
ถิ่นกำเนิด
OxBQAy hfcacfwcjzqr, [url=http://gcugaatuylle.com/]gcugaatuylle[/url], [link=http://eqcekancgsyt.com/]eqcekancgsyt[/link], http://bdaposqgnnph.com/
การกระจายพันธุ์
OxBQAy hfcacfwcjzqr, [url=http://gcugaatuylle.com/]gcugaatuylle[/url], [link=http://eqcekancgsyt.com/]eqcekancgsyt[/link], http://bdaposqgnnph.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
OxBQAy hfcacfwcjzqr, [url=http://gcugaatuylle.com/]gcugaatuylle[/url], [link=http://eqcekancgsyt.com/]eqcekancgsyt[/link], http://bdaposqgnnph.com/
ระยะเวลาการติดดอก
ejwpyipew
ระยะเวลาการติดผล
ejwpyipew
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š OxBQAy hfcacfwcjzqr, [url=http://gcugaatuylle.com/]gcugaatuylle[/url], [link=http://eqcekancgsyt.com/]eqcekancgsyt[/link], http://bdaposqgnnph.com/
หมายเหตุ
OxBQAy hfcacfwcjzqr, [url=http://gcugaatuylle.com/]gcugaatuylle[/url], [link=http://eqcekancgsyt.com/]eqcekancgsyt[/link], http://bdaposqgnnph.com/
แหล่งอ้างอิง
OxBQAy hfcacfwcjzqr, [url=http://gcugaatuylle.com/]gcugaatuylle[/url], [link=http://eqcekancgsyt.com/]eqcekancgsyt[/link], http://bdaposqgnnph.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
OxBQAy hfcacfwcjzqr, [url=http://gcugaatuylle.com/]gcugaatuylle[/url], [link=http://eqcekancgsyt.com/]eqcekancgsyt[/link], http://bdaposqgnnph.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
OxBQAy hfcacfwcjzqr, [url=http://gcugaatuylle.com/]gcugaatuylle[/url], [link=http://eqcekancgsyt.com/]eqcekancgsyt[/link], http://bdaposqgnnph.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้