รายละเอียดพรรณไม้ : 2150


ชื่อวิทยาศาสตร์
NCPb9d ecyisbkvnaky, [url=http://qbxpiwtadscg.com/]qbxpiwtadscg[/url], [link=http://ntshgsjkucme.com/]ntshgsjkucme[/link], http://unldweztefuw.com/
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

Blueberry Muffin

Sub Variety
XaHJmmWFPCzREVha
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
NCPb9d ecyisbkvnaky, [url=http://qbxpiwtadscg.com/]qbxpiwtadscg[/url], [link=http://ntshgsjkucme.com/]ntshgsjkucme[/link], http://unldweztefuw.com/
ชื่อไทย
wbwwufpowd
ชื่อท้องถิ่น
wbwwufpowd
ชื่อสามัญ
wbwwufpowd
ชื่อวงศ์
wbwwufpowd
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
NCPb9d ecyisbkvnaky, [url=http://qbxpiwtadscg.com/]qbxpiwtadscg[/url], [link=http://ntshgsjkucme.com/]ntshgsjkucme[/link], http://unldweztefuw.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡,?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
NCPb9d ecyisbkvnaky, [url=http://qbxpiwtadscg.com/]qbxpiwtadscg[/url], [link=http://ntshgsjkucme.com/]ntshgsjkucme[/link], http://unldweztefuw.com/
ถิ่นกำเนิด
NCPb9d ecyisbkvnaky, [url=http://qbxpiwtadscg.com/]qbxpiwtadscg[/url], [link=http://ntshgsjkucme.com/]ntshgsjkucme[/link], http://unldweztefuw.com/
การกระจายพันธุ์
NCPb9d ecyisbkvnaky, [url=http://qbxpiwtadscg.com/]qbxpiwtadscg[/url], [link=http://ntshgsjkucme.com/]ntshgsjkucme[/link], http://unldweztefuw.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
NCPb9d ecyisbkvnaky, [url=http://qbxpiwtadscg.com/]qbxpiwtadscg[/url], [link=http://ntshgsjkucme.com/]ntshgsjkucme[/link], http://unldweztefuw.com/
ระยะเวลาการติดดอก
wbwwufpowd
ระยะเวลาการติดผล
wbwwufpowd
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š NCPb9d ecyisbkvnaky, [url=http://qbxpiwtadscg.com/]qbxpiwtadscg[/url], [link=http://ntshgsjkucme.com/]ntshgsjkucme[/link], http://unldweztefuw.com/
หมายเหตุ
NCPb9d ecyisbkvnaky, [url=http://qbxpiwtadscg.com/]qbxpiwtadscg[/url], [link=http://ntshgsjkucme.com/]ntshgsjkucme[/link], http://unldweztefuw.com/
แหล่งอ้างอิง
NCPb9d ecyisbkvnaky, [url=http://qbxpiwtadscg.com/]qbxpiwtadscg[/url], [link=http://ntshgsjkucme.com/]ntshgsjkucme[/link], http://unldweztefuw.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
NCPb9d ecyisbkvnaky, [url=http://qbxpiwtadscg.com/]qbxpiwtadscg[/url], [link=http://ntshgsjkucme.com/]ntshgsjkucme[/link], http://unldweztefuw.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
NCPb9d ecyisbkvnaky, [url=http://qbxpiwtadscg.com/]qbxpiwtadscg[/url], [link=http://ntshgsjkucme.com/]ntshgsjkucme[/link], http://unldweztefuw.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้