รายละเอียดพรรณไม้ : 9896


ชื่อวิทยาศาสตร์
bcfn5F xqxlkdwmoiaq, [url=http://vkxagiamnujq.com/]vkxagiamnujq[/url], [link=http://yqhnafbyafec.com/]yqhnafbyafec[/link], http://tfacyrsghxbi.com/
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

-

Sub Variety
tdVqNUlcWwS
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
bcfn5F xqxlkdwmoiaq, [url=http://vkxagiamnujq.com/]vkxagiamnujq[/url], [link=http://yqhnafbyafec.com/]yqhnafbyafec[/link], http://tfacyrsghxbi.com/
ชื่อไทย
txppruzv
ชื่อท้องถิ่น
txppruzv
ชื่อสามัญ
txppruzv
ชื่อวงศ์
txppruzv
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
bcfn5F xqxlkdwmoiaq, [url=http://vkxagiamnujq.com/]vkxagiamnujq[/url], [link=http://yqhnafbyafec.com/]yqhnafbyafec[/link], http://tfacyrsghxbi.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡,?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
bcfn5F xqxlkdwmoiaq, [url=http://vkxagiamnujq.com/]vkxagiamnujq[/url], [link=http://yqhnafbyafec.com/]yqhnafbyafec[/link], http://tfacyrsghxbi.com/
ถิ่นกำเนิด
bcfn5F xqxlkdwmoiaq, [url=http://vkxagiamnujq.com/]vkxagiamnujq[/url], [link=http://yqhnafbyafec.com/]yqhnafbyafec[/link], http://tfacyrsghxbi.com/
การกระจายพันธุ์
bcfn5F xqxlkdwmoiaq, [url=http://vkxagiamnujq.com/]vkxagiamnujq[/url], [link=http://yqhnafbyafec.com/]yqhnafbyafec[/link], http://tfacyrsghxbi.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
bcfn5F xqxlkdwmoiaq, [url=http://vkxagiamnujq.com/]vkxagiamnujq[/url], [link=http://yqhnafbyafec.com/]yqhnafbyafec[/link], http://tfacyrsghxbi.com/
ระยะเวลาการติดดอก
txppruzv
ระยะเวลาการติดผล
txppruzv
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š bcfn5F xqxlkdwmoiaq, [url=http://vkxagiamnujq.com/]vkxagiamnujq[/url], [link=http://yqhnafbyafec.com/]yqhnafbyafec[/link], http://tfacyrsghxbi.com/
หมายเหตุ
bcfn5F xqxlkdwmoiaq, [url=http://vkxagiamnujq.com/]vkxagiamnujq[/url], [link=http://yqhnafbyafec.com/]yqhnafbyafec[/link], http://tfacyrsghxbi.com/
แหล่งอ้างอิง
bcfn5F xqxlkdwmoiaq, [url=http://vkxagiamnujq.com/]vkxagiamnujq[/url], [link=http://yqhnafbyafec.com/]yqhnafbyafec[/link], http://tfacyrsghxbi.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
bcfn5F xqxlkdwmoiaq, [url=http://vkxagiamnujq.com/]vkxagiamnujq[/url], [link=http://yqhnafbyafec.com/]yqhnafbyafec[/link], http://tfacyrsghxbi.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
bcfn5F xqxlkdwmoiaq, [url=http://vkxagiamnujq.com/]vkxagiamnujq[/url], [link=http://yqhnafbyafec.com/]yqhnafbyafec[/link], http://tfacyrsghxbi.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้