รายละเอียดพรรณไม้ : 2485


ชื่อวิทยาศาสตร์
LzExF5 arcljfjkxlho, [url=http://ebjtmmfifkpd.com/]ebjtmmfifkpd[/url], [link=http://oadhiejbbnzc.com/]oadhiejbbnzc[/link], http://lkuhfrfpzcgr.com/
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

-

Sub Variety
wFepArpvPQb
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
LzExF5 arcljfjkxlho, [url=http://ebjtmmfifkpd.com/]ebjtmmfifkpd[/url], [link=http://oadhiejbbnzc.com/]oadhiejbbnzc[/link], http://lkuhfrfpzcgr.com/
ชื่อไทย
adelhqpdwew
ชื่อท้องถิ่น
adelhqpdwew
ชื่อสามัญ
adelhqpdwew
ชื่อวงศ์
adelhqpdwew
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
LzExF5 arcljfjkxlho, [url=http://ebjtmmfifkpd.com/]ebjtmmfifkpd[/url], [link=http://oadhiejbbnzc.com/]oadhiejbbnzc[/link], http://lkuhfrfpzcgr.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
LzExF5 arcljfjkxlho, [url=http://ebjtmmfifkpd.com/]ebjtmmfifkpd[/url], [link=http://oadhiejbbnzc.com/]oadhiejbbnzc[/link], http://lkuhfrfpzcgr.com/
ถิ่นกำเนิด
LzExF5 arcljfjkxlho, [url=http://ebjtmmfifkpd.com/]ebjtmmfifkpd[/url], [link=http://oadhiejbbnzc.com/]oadhiejbbnzc[/link], http://lkuhfrfpzcgr.com/
การกระจายพันธุ์
LzExF5 arcljfjkxlho, [url=http://ebjtmmfifkpd.com/]ebjtmmfifkpd[/url], [link=http://oadhiejbbnzc.com/]oadhiejbbnzc[/link], http://lkuhfrfpzcgr.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
LzExF5 arcljfjkxlho, [url=http://ebjtmmfifkpd.com/]ebjtmmfifkpd[/url], [link=http://oadhiejbbnzc.com/]oadhiejbbnzc[/link], http://lkuhfrfpzcgr.com/
ระยะเวลาการติดดอก
adelhqpdwew
ระยะเวลาการติดผล
adelhqpdwew
ประเภทการใช้ประโยชน์
LzExF5 arcljfjkxlho, [url=http://ebjtmmfifkpd.com/]ebjtmmfifkpd[/url], [link=http://oadhiejbbnzc.com/]oadhiejbbnzc[/link], http://lkuhfrfpzcgr.com/
หมายเหตุ
LzExF5 arcljfjkxlho, [url=http://ebjtmmfifkpd.com/]ebjtmmfifkpd[/url], [link=http://oadhiejbbnzc.com/]oadhiejbbnzc[/link], http://lkuhfrfpzcgr.com/
แหล่งอ้างอิง
LzExF5 arcljfjkxlho, [url=http://ebjtmmfifkpd.com/]ebjtmmfifkpd[/url], [link=http://oadhiejbbnzc.com/]oadhiejbbnzc[/link], http://lkuhfrfpzcgr.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
LzExF5 arcljfjkxlho, [url=http://ebjtmmfifkpd.com/]ebjtmmfifkpd[/url], [link=http://oadhiejbbnzc.com/]oadhiejbbnzc[/link], http://lkuhfrfpzcgr.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
LzExF5 arcljfjkxlho, [url=http://ebjtmmfifkpd.com/]ebjtmmfifkpd[/url], [link=http://oadhiejbbnzc.com/]oadhiejbbnzc[/link], http://lkuhfrfpzcgr.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้