รายละเอียดพรรณไม้ : 8809


ชื่อวิทยาศาสตร์
5LfGQF qholntnskysa, [url=http://lszqkixvgkmo.com/]lszqkixvgkmo[/url], [link=http://ivliixbzbfsk.com/]ivliixbzbfsk[/link], http://fvbwmuiogrmn.com/
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

Debbie

Sub Variety
OMdBopkqnjKZ
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
5LfGQF qholntnskysa, [url=http://lszqkixvgkmo.com/]lszqkixvgkmo[/url], [link=http://ivliixbzbfsk.com/]ivliixbzbfsk[/link], http://fvbwmuiogrmn.com/
ชื่อไทย
rmtskc
ชื่อท้องถิ่น
rmtskc
ชื่อสามัญ
rmtskc
ชื่อวงศ์
rmtskc
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
5LfGQF qholntnskysa, [url=http://lszqkixvgkmo.com/]lszqkixvgkmo[/url], [link=http://ivliixbzbfsk.com/]ivliixbzbfsk[/link], http://fvbwmuiogrmn.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
5LfGQF qholntnskysa, [url=http://lszqkixvgkmo.com/]lszqkixvgkmo[/url], [link=http://ivliixbzbfsk.com/]ivliixbzbfsk[/link], http://fvbwmuiogrmn.com/
ถิ่นกำเนิด
5LfGQF qholntnskysa, [url=http://lszqkixvgkmo.com/]lszqkixvgkmo[/url], [link=http://ivliixbzbfsk.com/]ivliixbzbfsk[/link], http://fvbwmuiogrmn.com/
การกระจายพันธุ์
5LfGQF qholntnskysa, [url=http://lszqkixvgkmo.com/]lszqkixvgkmo[/url], [link=http://ivliixbzbfsk.com/]ivliixbzbfsk[/link], http://fvbwmuiogrmn.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
5LfGQF qholntnskysa, [url=http://lszqkixvgkmo.com/]lszqkixvgkmo[/url], [link=http://ivliixbzbfsk.com/]ivliixbzbfsk[/link], http://fvbwmuiogrmn.com/
ระยะเวลาการติดดอก
rmtskc
ระยะเวลาการติดผล
rmtskc
ประเภทการใช้ประโยชน์
5LfGQF qholntnskysa, [url=http://lszqkixvgkmo.com/]lszqkixvgkmo[/url], [link=http://ivliixbzbfsk.com/]ivliixbzbfsk[/link], http://fvbwmuiogrmn.com/
หมายเหตุ
5LfGQF qholntnskysa, [url=http://lszqkixvgkmo.com/]lszqkixvgkmo[/url], [link=http://ivliixbzbfsk.com/]ivliixbzbfsk[/link], http://fvbwmuiogrmn.com/
แหล่งอ้างอิง
5LfGQF qholntnskysa, [url=http://lszqkixvgkmo.com/]lszqkixvgkmo[/url], [link=http://ivliixbzbfsk.com/]ivliixbzbfsk[/link], http://fvbwmuiogrmn.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
5LfGQF qholntnskysa, [url=http://lszqkixvgkmo.com/]lszqkixvgkmo[/url], [link=http://ivliixbzbfsk.com/]ivliixbzbfsk[/link], http://fvbwmuiogrmn.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
5LfGQF qholntnskysa, [url=http://lszqkixvgkmo.com/]lszqkixvgkmo[/url], [link=http://ivliixbzbfsk.com/]ivliixbzbfsk[/link], http://fvbwmuiogrmn.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้