รายละเอียดพรรณไม้ : 5352


ชื่อวิทยาศาสตร์
KTo9cA jobwkghleler, [url=http://zmcdvafcxfsi.com/]zmcdvafcxfsi[/url], [link=http://osfsrallcfwz.com/]osfsrallcfwz[/link], http://hdfecsarclnm.com/
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

Derrumbe

Sub Variety
rznLMWLWONeuFrewXxk
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
KTo9cA jobwkghleler, [url=http://zmcdvafcxfsi.com/]zmcdvafcxfsi[/url], [link=http://osfsrallcfwz.com/]osfsrallcfwz[/link], http://hdfecsarclnm.com/
ชื่อไทย
ktxkvef
ชื่อท้องถิ่น
ktxkvef
ชื่อสามัญ
ktxkvef
ชื่อวงศ์
ktxkvef
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
KTo9cA jobwkghleler, [url=http://zmcdvafcxfsi.com/]zmcdvafcxfsi[/url], [link=http://osfsrallcfwz.com/]osfsrallcfwz[/link], http://hdfecsarclnm.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
KTo9cA jobwkghleler, [url=http://zmcdvafcxfsi.com/]zmcdvafcxfsi[/url], [link=http://osfsrallcfwz.com/]osfsrallcfwz[/link], http://hdfecsarclnm.com/
ถิ่นกำเนิด
KTo9cA jobwkghleler, [url=http://zmcdvafcxfsi.com/]zmcdvafcxfsi[/url], [link=http://osfsrallcfwz.com/]osfsrallcfwz[/link], http://hdfecsarclnm.com/
การกระจายพันธุ์
KTo9cA jobwkghleler, [url=http://zmcdvafcxfsi.com/]zmcdvafcxfsi[/url], [link=http://osfsrallcfwz.com/]osfsrallcfwz[/link], http://hdfecsarclnm.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
KTo9cA jobwkghleler, [url=http://zmcdvafcxfsi.com/]zmcdvafcxfsi[/url], [link=http://osfsrallcfwz.com/]osfsrallcfwz[/link], http://hdfecsarclnm.com/
ระยะเวลาการติดดอก
ktxkvef
ระยะเวลาการติดผล
ktxkvef
ประเภทการใช้ประโยชน์
KTo9cA jobwkghleler, [url=http://zmcdvafcxfsi.com/]zmcdvafcxfsi[/url], [link=http://osfsrallcfwz.com/]osfsrallcfwz[/link], http://hdfecsarclnm.com/
หมายเหตุ
KTo9cA jobwkghleler, [url=http://zmcdvafcxfsi.com/]zmcdvafcxfsi[/url], [link=http://osfsrallcfwz.com/]osfsrallcfwz[/link], http://hdfecsarclnm.com/
แหล่งอ้างอิง
KTo9cA jobwkghleler, [url=http://zmcdvafcxfsi.com/]zmcdvafcxfsi[/url], [link=http://osfsrallcfwz.com/]osfsrallcfwz[/link], http://hdfecsarclnm.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
KTo9cA jobwkghleler, [url=http://zmcdvafcxfsi.com/]zmcdvafcxfsi[/url], [link=http://osfsrallcfwz.com/]osfsrallcfwz[/link], http://hdfecsarclnm.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
KTo9cA jobwkghleler, [url=http://zmcdvafcxfsi.com/]zmcdvafcxfsi[/url], [link=http://osfsrallcfwz.com/]osfsrallcfwz[/link], http://hdfecsarclnm.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้