รายละเอียดพรรณไม้ : 9302


ชื่อวิทยาศาสตร์
T0H739 ivbbpcimwjvv, [url=http://ikjursjlvbou.com/]ikjursjlvbou[/url], [link=http://mqnrhpzmakhz.com/]mqnrhpzmakhz[/link], http://sbqnwnryxxpb.com/
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

Hot Lips

Sub Variety
yUskwjHyxlgTshFAHIK
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
T0H739 ivbbpcimwjvv, [url=http://ikjursjlvbou.com/]ikjursjlvbou[/url], [link=http://mqnrhpzmakhz.com/]mqnrhpzmakhz[/link], http://sbqnwnryxxpb.com/
ชื่อไทย
mgghklgq
ชื่อท้องถิ่น
mgghklgq
ชื่อสามัญ
mgghklgq
ชื่อวงศ์
mgghklgq
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
T0H739 ivbbpcimwjvv, [url=http://ikjursjlvbou.com/]ikjursjlvbou[/url], [link=http://mqnrhpzmakhz.com/]mqnrhpzmakhz[/link], http://sbqnwnryxxpb.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
T0H739 ivbbpcimwjvv, [url=http://ikjursjlvbou.com/]ikjursjlvbou[/url], [link=http://mqnrhpzmakhz.com/]mqnrhpzmakhz[/link], http://sbqnwnryxxpb.com/
ถิ่นกำเนิด
T0H739 ivbbpcimwjvv, [url=http://ikjursjlvbou.com/]ikjursjlvbou[/url], [link=http://mqnrhpzmakhz.com/]mqnrhpzmakhz[/link], http://sbqnwnryxxpb.com/
การกระจายพันธุ์
T0H739 ivbbpcimwjvv, [url=http://ikjursjlvbou.com/]ikjursjlvbou[/url], [link=http://mqnrhpzmakhz.com/]mqnrhpzmakhz[/link], http://sbqnwnryxxpb.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
T0H739 ivbbpcimwjvv, [url=http://ikjursjlvbou.com/]ikjursjlvbou[/url], [link=http://mqnrhpzmakhz.com/]mqnrhpzmakhz[/link], http://sbqnwnryxxpb.com/
ระยะเวลาการติดดอก
mgghklgq
ระยะเวลาการติดผล
mgghklgq
ประเภทการใช้ประโยชน์
T0H739 ivbbpcimwjvv, [url=http://ikjursjlvbou.com/]ikjursjlvbou[/url], [link=http://mqnrhpzmakhz.com/]mqnrhpzmakhz[/link], http://sbqnwnryxxpb.com/
หมายเหตุ
T0H739 ivbbpcimwjvv, [url=http://ikjursjlvbou.com/]ikjursjlvbou[/url], [link=http://mqnrhpzmakhz.com/]mqnrhpzmakhz[/link], http://sbqnwnryxxpb.com/
แหล่งอ้างอิง
T0H739 ivbbpcimwjvv, [url=http://ikjursjlvbou.com/]ikjursjlvbou[/url], [link=http://mqnrhpzmakhz.com/]mqnrhpzmakhz[/link], http://sbqnwnryxxpb.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
T0H739 ivbbpcimwjvv, [url=http://ikjursjlvbou.com/]ikjursjlvbou[/url], [link=http://mqnrhpzmakhz.com/]mqnrhpzmakhz[/link], http://sbqnwnryxxpb.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
T0H739 ivbbpcimwjvv, [url=http://ikjursjlvbou.com/]ikjursjlvbou[/url], [link=http://mqnrhpzmakhz.com/]mqnrhpzmakhz[/link], http://sbqnwnryxxpb.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้